Onderwijs soorten

Wij willen aan alle inwoners van onze gemeente een passend onderwijs bieden. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden voor kinderopvang en gastouders, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Soms wordt een onderwijssoort aangeboden in een andere gemeente. Bijvoorbeeld het speciaal onderwijs.

Zoekt u een basisschool of middelbare school in de buurt? Kijk dan op Scholen op de kaart.nlexterne-link-icoon.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuters en kleuters kunnen op veel plekken in onze gemeente onderwijs volgen. Het doel is om kinderen met een hoog risico op onderwijsachterstand een betere start te geven in groep 3 van de basisschool.

  • Voorschoolse educatie is voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) een onderwijsachterstand. Uw kind kan hiervoor naar een voorschool of kinderdagverblijf.
  • Vroegschoolse educatie is voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen met (risico op) in groep 1 en 2 van de basisschool. Het geeft kinderen een extra steuntje in de rug. Hun (taal)ontwikkeling wordt gestimuleerd op een speelse manier.

Basisonderwijs

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? In onze gemeente zijn drie stichtingen die basisonderwijs aanbieden.

Voortgezet onderwijs

Gaat uw kind binnenkort naar de middelbare school? In Borger staat het Esdal Collegeexterne-link-icoon. Uw kind kan hier terecht voor het vmbo en jaar 1 en 2 van havo/vwo. 

In onze buurgemeenten Emmen, Stadskanaal, Coevorden en Aa en Hunze staan verschillende middelbare scholen.