Opbrengst participatieavond Borger West

In de zomer van 2022 is er een woonwensenonderzoek gehouden met een bewonersbijeenkomst en een enquête onder de inwoners van Borger. De terugkoppeling daarvan op woensdag 5 oktober 2022 was met een presentatie over de verzamelde woonwensen. Daaruit kwam de locatie Borger West naar voren als gewenste locatie voor woningbouw. Deze locatie willen we graag samen met de inwoners tot ontwikkeling brengen.

Participatiesessie

Op 11 mei 2023 hebben wij een participatie-sessie gehouden met inwoners om te praten over de ontwikkeling van Borger West. Borger West is het laatste stukje van Daalkampen, rond het nieuwe Esdalcollege en de Koesteeg locatie aan de noordkant van de N374.

In gesprek over groen, verkeer, recreatie en woonvormen

Tijdens de avond zijn wij in gesprek geweest over de ontwikkelingen tot nu en hebben wij het beeld van de inwoners opgehaald over de onderwerpen: woonvormen, groen, verkeer en bijvoorbeeld recreatie. Op deze pagina leest u de input die wij hebben opgehaald per onderwerp.

Input Wonen

Type woningen

 • Laagbouw waar mogelijk
 • Maximaal 3 woonlagen
 • Betaalbare woningen voor jongeren
 • Goedkoop: 200.000 euro en niet 275.000 euro
 • Klein tuintje/terras bij kleine seniorenwoning
 • Seniorenwoning 2 slaapkamers
 • Starterswoningen voor 1 of 2 personen
 • Ook casco bouw
 • Woonkamer groter dan 21 vierkante meter en wc apart (niet in badkamer)
 • Leuk idee: huizen met achterkant tegen elkaar in plaats van in een rijtje
 • Nieuwe architectuur geïnspireerd door archeologie

Doelgroepen

 • Sociale huur voor jongeren
 • Gemixte gezinnen: meer variatie bouwen
 • Meer variatie per straat of per blok, dus senioren en starters door elkaar (jong en oud)
 • Seniorengezinnen samen

Omgeving

 • Vlakwisseling (woningen in hogere dichtheid aan zijde Koesteeg wisselen met woningen in lagere dichtheid ten zuiden van Koesteeg 15)
 • Richting landschap lager bouwen
 • Locatie Koops meenemen in ontwikkeling
 • Omgeving Klimschuur opknappen

Participatie

 • Opdracht voor jonge architecten of een prijsvraag studenten
 • Hoe betrekken we jongeren bij dit proces?
 • Tip: doelgroep met architect mee laten denken (zoals starters)

Overig

 • Oude Drent wil aan de grond wonen
 • Erfpacht voor betaalbaar
 • Oude glasblazerij eraf
 • Architectuur Glasblazerij gebruiken bij nieuwbouw
 • Dorps binnen het dorp

Input Verkeer

Rond en over de N34

 • Geluidswal, of andere oplossing bij grens N34, zodat bewoners geen last hebben van die weg.
 • Zuidkant N34 ook voor fietsers en wandelaars
 • Donkere, winderige en gevoelsmatig onveilige oversteek aanpakken

Rond en om de N374

 • Brug voor fietsers en wandelaars naar Esdal ten hoogte van N374
 • Fietspad langs N374 en oversteekpunt bij rotonde richting Daalkampen ook meenemen in plannen
 • Fietstunnel (374 Esdal) heel goed en veilig idee
 • Voorkomen sluipverkeer Koesteeg van en naar Borger Noord
 • Plekken voor deelauto’s
 • Blijven er op de N374 vrachtauto’s toegestaan? Deze geven veel overlast

Nuisveen en Koesteeg

 • Kruising Turfmaadsweg/Nuisveen/Rolderstraat gevaarlijk tijdens spits
 • Afslaand verkeer vanuit Zuidelijke richting neemt vaak de binnenbocht

HUB

 • Geluidswal Hub in combinatie met groen
 • Hub Borger Oost naar West mooi idee, met groen erbij

Ontsluiting nieuwe wijk

 • Ontsluiting bij brandweer niet Nuisveen
 • Ontsluiting op oude plek Rolderstraat tegenover brandweer

In de nieuwe wijk

 • Graag ook weer trottoirs
 • Schanskorf doortrekken richting Koesteeg en geluidswal
 • Oplaadpunten elektrische auto’s
 • Plekken voor deelauto’s
 • Autoluw
 • Lage parkeernorm
 • Ondergrondse parkeergarage in Borger West?

Overig

 • Kruisstraat te gevaarlijk voor voetgangers
 • Poolse Bevrijdingslaan wordt te hard gereden
 • Goed betonnen wandelpad (breed genoeg) naar centrum voor rollators, scootmobielen, kinderwagens enzovoort
 • Noordzijde linkerkant oude Esdal college dichthouden
 • Weg Meidoorn smaller maken of de snelheid omlaag

Input Groen

 • Liever wat meer algemeen groen en wat kleinere tuinen
 • Voedselbos of gezamenlijke moestuin
 • Fruitbomen in plaats van loofbomen
 • Natuurlijk parkje met wilde bloemen
 • Koesteeg groen behouden (aanvullen met struiken, zoals meidoorn)
 • Combinatie ontmoetingsplek en speelplek
 • Waar komt het ‘speelgroen’ voor kinderen?
 • Waterfontein uit de grond
 • Vijver met waterfontein op centrale plaats  
 • Geluidswallen in combinatie met groen (N34 en N374)
 • Huidige zuidelijk gelegen groenstrook langs N374 behouden

Input Sociaal domein

 • Woongroepen gemengd (jong en oud in de straat)
 • Hofje voor jong en oud bij elkaar
 • Beweegtuin voor jong en oud
 • Ontmoetingsplek (bijvoorbeeld in het hofje)
 • Begin Rolderstraat/plek tegenover oude burgemeesterswoning (oude taxicentrale) gebruiken voor ontmoetingsplek met bewegen, moestuin, speelplek enzovoort
 • Naoberschap-achtige bouw
 • Pumptrackbaan en andere beweegmogelijkheden rondom Esdal college
 • Menging jongeren mist bij verenigingen en scholen