Opruimen bladeren

Van november tot begin februari ruimen we de bladeren op. We doen dat op straat, in de plantsoenen en op de gemeentelijke groenstroken. We beginnen in de straten, plantsoenen en groenstroken waar de meeste bomen staan. In straten met relatief weinig bomen worden bladeren minder en op een later tijdstip opgeruimd. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwachten we dat de bladeren half februari zijn opgeruimd.

Wat doet u met uw bladafval?

Heeft u veel blad in eigen tuin? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Bladafval mag in de groene container. Het aanbieden van deze container is gratis. Is dit niet voldoende, dan kunt u de gevallen bladeren gratis naar het afvalbrengpunt brengen.
  • U kunt een winterdek maken, door blad rond uw planten te strooien. Hiermee beschermt u de planten, maar ook vogels en kleine zoogdieren tegen de kou.
  • U kunt een composthoop maken, het compost kunt u dan later gebruiken om uw tuin mee te bemesten.

Bladbakken

Van het invallen van de herfst tot 1 februari mag u in boomrijke straten een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. Wij zamelen het blad van gemeentebomen in dat u in de bladbakken doet. Een bladbak moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimale afmeting 2x2,5 meter
  • Onderlinge afstand minimaal 50 meter
  • Vrijstaand geplaatst (niet dichtbij bomen en wegmeubilair)
  • Bereikbaar voor de vrachtwagenkraan (voor inzameling)

Denkt u er daarnaast aan dat de bakken alleen bedoeld zijn voor bladafval van gemeentebomen. Ander afval (takken en afval uit particuliere tuinen) wordt niet ingezameld. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat bij het legen.

Wij halen alleen blad op. Kerstbomen en overige tuinafval kunt u kosteloos storten bij het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond.