Overlast bomen en struiken melden

Heeft u last van bomen en struiken die op onze grond staan? Meld het dan bij ons.

Voorwaarden

In onze gemeente mag een boom op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn geplant worden. Hagen en heesters mogen op de erfgrenslijn staan. Deze bepalingen wijken af van wat in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek staat.

Wet en regelgeving