Overlast van roeken

Al enige jaren zorgen broedkolonies roeken voor overlast in onze gemeente. Voor de aanpak van deze overlast hebben wij een roekenbeheerplan op laten stellen door Witteveen Groenprojecten en Advies. Op basis van dit plan voeren we een proef roekenbeheer uit in Nieuw-Buinen, omgeving Kerklaan. Als dit goed bevalt, pakken we ook op andere plekken in onze gemeente de roekenoverlast aan.

Wat gaan we doen?

Met hulp van vrijwillige omwonenden verjagen we de roeken van de overlastlocatie, en proberen we ze naar een aangewezen beheerlocatie te leiden. Dit is het bosperceel bij de parkeerplaats ten noorden van de N374 bij Nieuw-Buinen. In november en december 2023 heeft Witteveen voor het eerst roekennesten op de overlastlocaties verwijderd. Eind maart 2024 is het beeld dat er minder nieuwe nesten zijn, en dat die meer verspreid zijn over de omgeving. Tijdens het broedseizoen mogen we niet verjagen of nesten verwijderen, dus kunnen we helaas niets aan de overlast doen.  Aan het eind van het jaar laten we weer oude nesten verwijderen. De ervaring van Witteveen is dat de verspreiding zich ook het tweede jaar nog voordoet, maar dat er dan ook al roeken naar de beheerlocatie verhuizen. Verwacht wordt dat als ze daar met rust gelaten worden, de overige roeken hier in het derde jaar ook naartoe trekken.

Mogen roeken zomaar verjaagd worden?

Nee. De roek is een beschermde vogel en mag daarom niet zomaar verjaagd worden. We hebben van de provincie Drenthe een ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen om de roeken te verjagen. Dit doen we eerst als proef in Nieuw-Buinen. Na deze proef kunnen we bepalen of we dit ook op andere overlastlocaties in onze gemeente gaan doen. 

Verjaag de roeken zelf niet!

Heeft u, buiten de overlastlocatie in Nieuw-Buinen, overlast van roeken? Dan is het belangrijk dat u de roeken zelf niet verjaagt. Zonder begeleiding kunnen de roeken zich versplinteren en voor meer overlast zorgen. Neem daarom bij overlast contact met ons op.

Heeft u vragen over het verjagen van de roeken in Nieuw-Buinen?

Stuur dan een e-mail naar Luuk Volmuller van Witteveen Groenprojecten en Advies. Hij neemt daarna contact met u op om uw vragen te beantwoorden.