Overlast van roeken

Al enige jaren zorgen broedkolonies roeken voor overlast in onze gemeente. Voor de aanpak van de roekenoverlast hebben wij een roekenbeheerplan op laten stellen door Witteveen Groenprojecten en Advies. De komende tijd voeren wij een pilot roekenbeheer uit in Nieuw-Buinen, omgeving Kerklaan. Als dit goed bevalt, pakken wij ook op andere plekken in onze gemeente de roekenoverlast aan.

Wat gaan wij doen?

Wij verjagen de roeken van de overlastlocatie naar een aangewezen beheerlocatie. Dit is het bosperceel nabij de parkeerplaats noordelijk van de N374 bij Nieuw-Buinen. In november en december 2023 verplaatst Witteveen de roekennesten. Roeken gebruiken hun nest jaarlijks. Als hun nesten verplaatst zijn, zullen ze door de toegepaste beheermaatregelen ‘verhuizen’ naar hun nieuwe nestlocatie.

Mogen roeken zomaar verjaagd worden?

Nee. De roek is een beschermde vogel en mag daarom niet zomaar verjaagd worden. Wij hebben van de provincie Drenthe een ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen om de roeken te verjagen. Dit doen wij eerst als proef in Nieuw-Buinen. Na deze proef kunnen we bepalen of we dit ook op andere overlastlocaties in onze gemeente gaan doen.

Verjaag de roeken zelf niet!

Heeft u, buiten de overlastlocatie in Nieuw-Buinen, overlast van roeken? Dan is het belangrijk dat u de roeken zelf niet verjaagt. Zonder begeleiding kunnen de roeken zich versplinteren en voor meer overlast zorgen. Neem daarom bij overlast contact met ons op.

Heeft u vragen over het verjagen van de roeken in Nieuw-Buinen?

Stuur dan een e-mail naar Luuk Volmuller van Witteveen Groenprojecten en Advies. Hij neemt daarna contact met u op om uw vragen te beantwoorden.