Paasvuur

Het stoken van vuur in de openlucht is verboden. U mag dus ook geen paasvuur aansteken. Soms kunt u een ontheffing aanvragen.

Beschrijving

In onze regio bestaat een traditie van paasvuren. U kunt daarom voor dit verbod een ontheffing aanvragen. Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u met deze ontheffing een paasvuur organiseren. Zonder ontheffing mag dit niet. Steekt u toch een paasvuur aan zonder ontheffing? Dan treden wij streng op.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een ontheffing neemt u schriftelijk contactexterne-link-icoon op met ons.

Bij uw aanvraag zitten de volgende gegevens:

  • situatieschets van de omgeving; en
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waar het paasvuur wordt aangelegd.

Voorwaarden

Aan een paasvuur worden de volgende eisen gesteld:

  • U gebruikt het paasvuur niet om van allerlei afval af te komen.
  • Er is geen gevaar voor omstanders.
  • U belast het milieu niet onnodig.

Kosten

Een ontheffing voor een paasvuur kost € 10,60 (tarief 2024).

Bezwaar

Wij publiceren de aanvragen voor paasvuren in de plaatselijke krant Week in Week uit. Bent u het niet eens met een aanvraag? Dan heeft u 1 week de tijd om te reageren.