Peuteropvang

In vrijwel elk dorp in de gemeente is er peuteropvang waar kinderen vanaf 2 jaar naartoe kunnen. De kinderopvang organiseert de peuteropvang. Het is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Ze komen er gemiddeld twee vaste dagdelen (8 uur) per week. Met de peuters worden verschillende activiteiten gedaan zoals voorlezen, buiten spelen en verkleden. Soms in de kring, soms in kleine groepjes. Op deze manier wordt er spelenderwijs gewerkt aan de brede ontwikkeling van een kind.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor sommige kinderen is extra stimulering van hun ontwikkeling fijn. Zij kunnen 8 extra uren naar de peuteropvang. Dit zijn VVE-uren en bedoeld om kinderen vanaf 2,5 jaar extra te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. Om deel te nemen aan het VVE-programma heeft u een doorverwijzing nodig van het consultatiebureau. Zij kijken samen met u als ouder naar de ontwikkeling van uw kind en geven aan of uw kind extra steun nodig heeft. 

Aanmelden bij de peuteropvang

U kunt uw kind inschrijven bij de peuteropvang van uw keuze. Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan kunt u uw kind inschrijven bij de peuteropvang die ook VVE-aanbod heeft. Op de pagina Kinderopvang vindt u een overzicht van alle locaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van peuteropvang en/of VVE? De kinderopvang, het onderwijs of het consultatiebureau vertellen u graag meer. 

Peuteropvang duur?

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.