Planschadevergoeding windpark

Omwonenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer konden uiterlijk 21 februari 2023 planschadevergoeding bij ons aanvragen. De aanvragen worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandexterne-link-icoon (RvO). RvO stuurt aanvragers een ontvangstbevestiging en brengt € 300,- aan behandelingskosten in rekening namens de rijksoverheid. Zij laat het onafhankelijk bureau Thorbecke beoordelen of, en hoeveel planschade er is. Is er volgens Thorbecke geen planschade? Dan krijgt u de € 300,- niet terug. Is er wel planschade volgens het bureau? Dan krijgt u een schadebedrag en de behandelingskosten terug. Alle planschadevergoedingen worden uiteindelijk betaald door de initiatiefnemers van het windpark.