Planschadevergoeding windpark

Omwonenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer konden uiterlijk 21 februari 2023 planschadevergoeding bij ons aanvragen. De aanvragen worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). RvO stuurt aanvragers een ontvangstbevestiging en brengt € 300,- aan behandelingskosten in rekening namens de rijksoverheid. Zij laat het onafhankelijk bureau Thorbecke beoordelen of, en hoeveel planschade er is. Is er volgens Thorbecke geen planschade? Dan krijgt u de € 300,- niet terug. Is er wel planschade volgens het bureau? Dan krijgt u een schadebedrag en de behandelingskosten terug. Alle planschadevergoedingen worden uiteindelijk betaald door de initiatiefnemers van het windpark.