Projectbouw in Borger

Uitnodiging openbare inschrijving projectbouw Ploegspoor Fase 3 Daalkampen in Borger 

De gemeente Borger-Odoorn start met de verkoop van een perceel bouwgrond ter grootte van ca. 1.057 m2. Dit perceel is bestemd voor de bouw van drie vrijstaande (geschakelde) woningen. De verkoop gebeurt via een openbare inschrijving. De uitgangspunten en voorwaarden hiervoor staan onderaan deze pagina. 

Waar ligt de bouwgrond? 

Het terrein ligt aan de Ploegspoor in het westelijke deel van de wijk Daalkampen in Borger. Dit deel vormt in westelijke richting de afsluiting van de woonwijk. De ontwikkeling van deze kavels moet daarom van een hoogwaardige kwaliteit met bijpassende architectonische uitstraling zijn. Aan de rand van dit gebied, ten zuiden van het te verkopen terrein, zijn al zes vrijstaande (geschakelde) levensloopbestendige woningen ontwikkeld. Deze woningen hebben een bij deze locatie passende hoogwaardige kwaliteit en architectonische uitstraling. 

Welke uitstraling moet het hebben? 

De gemeente wil dat de ontwikkeling op het te verkopen bouwterrein aan de buitenzijde een identieke uitstraling krijgt als de woningen die al gebouwd zijn aan de Ploegspoor nummers 1 tot en met 11. Hiermee wil de gemeente de in het Beeldkwaliteitsplan benoemde en door haar gewenste eenheid bewerkstelligen, met een hoge architectonische kwaliteit. 

Deelnemen aan de openbare inschrijving? 

Wij bieden geïnteresseerde bedrijven de mogelijkheid om uitgewerkte plannen voor deze ontwikkeling bij ons in te dienen. Plannen-inschrijvingen kunnen vanaf 21 mei tot en met uiterlijk 31 mei 2024 om 00.00 uur worden ingediend. 

Wilt u meer informatie? 

De planning en alle overige documenten vindt u onderaan deze pagina. Op overheid.nl leest u de officiële publicatie. externe-link-icoon

Ga voor de regels naar de Beheersverordening Borger-Daalkampen fase II. externe-link-icoon