Registratie levenloos geboren kind

Het verliezen van een kind veroorzaakt een groot verdriet. Aangifte doen bij de gemeente kan misschien helpen bij het verwerken hiervan. En u heeft dan een officieel bewijs dat uw kind heeft bestaan.

Als uw kindje levenloos geboren is, dan doet u hiervan aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). Het is ook mogelijk om een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden, te laten bijschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.

Beschrijving

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Houd er rekening mee dat u het kindje pas mag begraven of cremeren nadat u de aangifte heeft gedaan. U mag het overleden kindje niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren.

Deze termijn geldt niet voor kinderen die eerder dan 24 weken zwangerschap levenloos geboren zijn. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken hoeft u geen aangifte te doen, maar dat mag wel. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.

Levenloos geboren

De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kindje ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

Kort overleden na de geboorte

Is uw kind kort na de geboorte overleden? Dan doet u de geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt een geboorteakte. Als uw kind in dezelfde gemeente is geboren en overleden, doet u daar ook aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u in die gemeente aangifte van overlijden.

Is het langer geleden?

Is het al langer geleden dat uw kind levenloos is geboren of kort geleefd heeft? Het maakt niet uit hoelang geleden het is gebeurd. U kunt alsnog aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Is er wel al een akte van uw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan alsnog een naam op de akte vermelden.

Voorwaarden

Aangifte doen van een levenloos geboren kind mag door:

 • de vader
 • de moeder
 • een medewerker van het ziekenhuis
 • de uitvaartverzorger
 • anderen die weten van het overlijden

U kunt uw levenloos geboren kind laten bijschrijven in de basisregistratie personen (BRP) als u in Nederland woont of gaat wonen.

Hoe lang gaat het duren?

Uw kind is geboren na een zwangerschap korter dan 24 weken

Het maakt niet uit hoelang het geleden is dat uw kind dood is geboren. U kunt altijd nog aangifte doen en uw kind laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP).

Uw kind is geboren na een zwangerschap van 24 weken of langer

Uw kind moet binnen 6 werkdagen een begrafenis of crematie krijgen. U moet voor de uitvaart aangifte hebben gedaan.
Voor inschrijven in de BRP maakt het niet uit hoelang het geleden is dat uw kind dood is geboren.

Aanvragen

De begrafenisondernemer kan de aangifte online voor u doen. Als u dit zelf wilt doen dan kan dat ook. 

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren als waar u woont? Dan kunt u de aangifte en registratie van uw levenloos geboren kind tegelijk bij de gemeente doen. U kunt de registratie in de basisregistratie personen (BRP) ook later doen.

Geboorteaangifte

 • U maakt een afspraakexterne-link-icoon bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U neemt naar de afspraak in ieder geval mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden van uw kind

Bijschrijven in de BRP

Als u uw levenloos geboren kind in de BRP wilt bijschrijven, dan doet u het volgende:

 • U maakt een afspraakexterne-link-icoon bij de gemeente waar u woont.
 • U neemt naar de afspraak in ieder geval mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • als u die heeft: een officiële akte waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren

Laws

Meer informatie