Rekenkamer

De onafhankelijke Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Als inwoner kunt u ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen.

Wat doet de gemeente Borger-Odoorn goed, en wat kan beter? Hoe zou dat beter kunnen en hoe kan de gemeenteraad daarvoor zorgen? Dit zijn belangrijke vragen voor de Rekenkamer.

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamer heeft een controlerende en adviserende taak en ondersteunt daarmee de gemeenteraad. Zij adviseert de raad bij de controle van het college van burgemeester en wethouders. De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving (‘rechtmatig’), tegen zo laag mogelijke kosten (‘doelmatig’) en met het gewenste effect (‘doeltreffend’) uitvoert. 

Hoe werken wij?

De werkwijze van de Rekenkamer is vastgelegd in een onderzoeksprotocol van zeven stappen. De uitgangspunten zijn: zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie.

  1. Inventarisatie onderzoeksonderwerpen
  2. Onderwerpkeuze
  3. Start onderzoek
  4. Uitvoering onderzoek
  5. Rapportage onderzoek
  6. Aanbieding aan de raad
  7. Doorwerking

U vindt een schema van de werkwijze, het reglement van orde en het onderzoeksprotocol in het bestuurlijk informatiesysteemexterne-link-icoon.

Samenstelling commissie

De rekenkamer van Borger-Odoorn bestaat uit 4 externe leden. Externe leden waarborgen een sterkere onafhankelijkheid van de Rekenkamer ten opzichte van het gemeentebestuur. Het secretariaat van de Rekenkamer ligt bij de griffie van de gemeenteraad.

Bekijk wie de leden van de Rekenkamerexterne-link-icoon zijn.

Onderzoeken, aanbevelingen, verslagen en actualiteiten

Weten welke onderzoeken de Rekenkamer heeft uitgevoerd? U vindt de publicaties in het bestuurlijk informatiesysteemexterne-link-icoon.

Daar vindt u ook:

Privacy

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van de gemeente. Voor de uitvoering van deze taak is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt op een zorgvuldige en veilige manier, in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. De rekenkamer sluit hiervoor aan bij het privacy protocol van de gemeente Borger-Odoorn.

Voorafgaand aan elk onderzoek wordt zorgvuldig afgewogen welke gegevens nodig zijn, zodat zo weinig mogelijk gegevens verzameld worden. De verzamelde gegevens worden goed beveiligd. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met anderen. Op deze manier kunt u erop vertrouwen dat de rekenkamer verantwoord met gegevens omgaat. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen via rekenkamer@borger-odoorn.n

Heeft u ideeën voor onderzoek?

Wilt u als inwoner van onze gemeente een onderwerp inbrengen? Stuur dan een e-mail naar de Rekenkamer. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. De Rekenkamer stelt uw ideeën op prijs en laat u weten wat we met uw idee doen.