Starterslening

De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt de starterslening online aanvragen. U kunt ook contactexterne-link-icoon met ons opnemen.

Beschrijving

Wilt u voor het eerst een woning kopen? Dan bent u een starter op de woningmarkt. Voor u als starter kan de prijs van een woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan extra geld lenen naast uw hypotheek. Zo kunt u toch een huis kopen.

Voor de starterslening staat de rente vijftien jaar vast. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en geen aflossing voor de lening.

Aanvragen

Zo vraagt u een Starterslening aan:

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw inkomen blijft onder een door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Formulieren

Meer informatie