Studietoeslag

Studeren is duur. Studenten proberen daarom vaak wat bij te verdienen. Dat kan heel moeilijk zijn voor studenten met een beperking. Bent u een student met een beperking? Dan kan de gemeente u misschien helpen met een studietoeslag.

Beschrijving

Studietoeslag is een steuntje in de rug om een opleiding te volgen of af te maken. U hoeft deze toeslag niet terug te betalen. U mag het geld gebruiken waarvoor u wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om uw studiebeurs te verlagen. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van studietoeslag heeft u het volgende nodig:

  • Heeft u stagevergoeding? Lever dan een bewijs van uw stagevergoeding in
  • Heeft u een bewijsstuk van uw structurele medische beperking? Stuur deze ook mee. Dan voorkomt u dat we deze gegevens op een later tijdstip nog aan u moeten vragen.

Hoe vraagt u Studietoeslag aan?

U kunt studietoeslag online aanvragen met DigiD. Ook kunt u een aanvraagformulier printen en opsturen.

Gemeente Emmen
Sociale Zaken
Team IMS
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de sociale teams.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de studietoeslag: 

  • U ontvangt studiefinanciering of tegemoetkoming WTOS  en u heeft hiervoor een beschikking van DUO ontvangen. Het levenlanglerenkrediet valt hier niet onder.
  • U kunt door een medische beperking geen geld verdienen naast uw studie
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering 
  • Ontvangt u een stagevergoeding? Het bedrag tot € 197,15 per maand telt niet mee voor de studietoeslag. Ontvangt u een hogere stagevergoeding? Dan brengen wij het bedrag boven de € 197,15 per maand in mindering op uw studietoeslag. 

Hoogte studietoeslag (vanaf 1 januari 2023):

Leeftijd

Bedrag per maand

21 jaar en ouder

328,59

20 jaar

262,87

19 jaar

197,15

18 jaar

164,30

17 jaar

129,79

16 jaar

113,36

15 jaar

98,58

Punt

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. 

Formulieren

Meer informatie