Studietoeslag

Studeren is duur. Studenten proberen daarom vaak wat bij te verdienen. Dat kan heel moeilijk zijn voor studenten met een beperking. Bent u een student met een beperking? Dan kan de gemeente u misschien helpen met een studietoeslag.

Beschrijving

Studietoeslag is een steuntje in de rug om een opleiding te volgen of af te maken. U hoeft deze toeslag niet terug te betalen. U mag het geld gebruiken waarvoor u wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om uw studiebeurs te verlagen. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van studietoeslag heeft u het volgende nodig:

  • Heeft u stagevergoeding? Lever dan een bewijs van uw stagevergoeding in
  • Heeft u een bewijsstuk van uw structurele medische beperking? Stuur deze ook mee. Dan voorkomt u dat we deze gegevens op een later tijdstip nog aan u moeten vragen.

Hoe vraagt u Studietoeslag aan?

U kunt studietoeslag online aanvragen met DigiDexterne-link-icoon. Ook kunt u een aanvraagformulier printen en opsturen.

Gemeente Emmen
Sociale Zaken
Team IMS
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de sociale teamsexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de studietoeslag: 

  • U ontvangt studiefinanciering of tegemoetkoming WTOS  en u heeft hiervoor een beschikking van DUO ontvangen. Het levenlanglerenkrediet valt hier niet onder.
  • U kunt door een medische beperking geen geld verdienen naast uw studie
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering 
  • Ontvangt u een stagevergoeding? Het bedrag tot € 197,15 per maand telt niet mee voor de studietoeslag. Ontvangt u een hogere stagevergoeding? Dan brengen wij het bedrag boven de € 197,15 per maand in mindering op uw studietoeslag. 

Hoogte studietoeslag (vanaf 1 januari 2023):

Leeftijd

Bedrag per maand

21 jaar en ouder

328,59

20 jaar

262,87

19 jaar

197,15

18 jaar

164,30

17 jaar

129,79

16 jaar

113,36

15 jaar

98,58

Hoe lang gaat het duren?

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. 

Formulieren

Meer informatie