Subsidies ondernemers

Subsidies voor bedrijven worden verstrekt door nationale overheden, de Europese Unie en andere instanties. Subsidies hebben als doel een bepaalde ontwikkeling te stimuleren. Denk hierbij aan nieuw beleid, duurzame of innovatieve ontwikkelingen of het dienen van maatschappelijke doelen. Een overzicht van lokale, regionale, landelijke en Europese subsidies (en nog veel meer informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers) vindt u op het ondernemersplein. Kijk voor subsidiemogelijkheden voor bedrijven in Noord-Nederland ook op de website 123 subsidie.

Op de website Ik ben Drents ondernemer leest u meer over de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe. Die is bedoeld om midden- en kleinbedrijven financieel te ondersteunen bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten.  

Subsidie voor innovatie

Met de nieuwe Tender Valorisatie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (beter bekend als EFRO) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.

Voorwaarden

  • De innovatie subsidie is bedoeld voor midden en kleinbedrijven in Noord-Nederland. Maar ook andere partijen, van binnen én buiten de regio, mogen meedoen en een aanvraag indienen
  • Uw plan heeft een economische en maatschappelijke impact op Noord-Nederland
  • U zorgt voor vernieuwing en verbinding
  • Uw plan is innovatief
  • De effecten van het project terechtkomen in Noord-Nederland

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan vanaf medio september 2022. SNN vraagt u om twee pagina’s met algemene informatie over uw project naar hun toe te sturen. Zo kunnen zij snel zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Meer informatie

Voor vragen over de Tender Valorisatie kunt u contact opnemen SNN.