Tegemoetkoming chronische ziekte of beperking

Beschrijving

Heeft u of uw partner een langdurige ziekte of een beperking? Dan kunt u een tegemoetkoming van ons krijgen. De tegemoetkoming kunt u 1 keer per jaar achteraf aanvragen. 

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in. Verstuur het formulier naar:

Gemeente Borger-Odoorn

Administratie Sociaal Domein

Antwoordnummer 2700

7800 XR Exloo

Voorwaarden

U kunt een tegemoetkoming krijgen als:

 • u woont in de gemeente Borger-Odoorn, en
 • u bent 18 jaar of ouder, en
 • u een inkomen heeft van maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, en
 • u een bewijs heeft van langdurige ziekte of handicap:
  • een maatwerkvoorziening via de Wmo, óf
  • meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, óf
  • een geldige indicatie via de Wet langdurige zorg, óf
  • een gehandicaptenparkeerkaart

U ontvangt € 300,- bij een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Of u de tegemoetkoming krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de sociale teams.externe-link-icoon

Formulieren