Toestemming reisdocument minderjarige

Als minderjarigen een (nieuw) reisdocument nodig hebben (paspoort of identiteitskaart), is er altijd toestemming nodig van beide ouders.

Beschrijving

Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is.

Heeft u een andere achternaam dan uw kind? En gaat u alleen met uw kind op reis? Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee of u de ouder of de voogd bent. Reist u binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen)? Dan is er geen grenscontrole.

Er zijn landen die om een verklaring vragen waarin staat dat u echt de ouder of voogd bent. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist. Deze verklaring kan bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte van uw kind zijn. Maar ook een internationaal uittreksel van uw kind uit de basisregistratie personen (BRP).

Reist uw kind met iemand anders naar het buitenland? Bijvoorbeeld een familielid? Er zijn landen die een toestemmingsverklaring van de ouders vragen. Controleer dit bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist.

Aanvragen

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort altijd schriftelijke toestemming nodig van beide ouders. Of van de persoon die de ouderlijke macht heeft. Bij het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar is ook een schriftelijke toestemming nodig.

Toestemmingsverklaring

Met een toestemmingsverklaring stemt u in dat uw kind zijn of haar eigen paspoort of identiteitskaart krijgt, zonder dat beide ouders daarbij aanwezig zijn. Van de ouder die de verklaring heeft ondertekend, moet een kopie van het legitimatiebewijs meegenomen worden. Dan kunnen we de handtekening controleren. Staat het kind nog bijgeschreven in de paspoorten van de ouders, dan neem je ook de paspoorten mee. De verklaring kunt u zelf uitprinten, invullen, ondertekenen en meenemen naar de balie. Maak vooraf altijd eerst een afspraak om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen.

Formulieren