Veelgestelde vragen windpark

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over het windpark.

We trekken samen op met andere regio’s in Nederland waar dezelfde vragen en zorgen zijn. Ook maken we gebruik van de ervaring van de gemeente Coevorden over dit onderwerp. We stellen onszelf het doel om de landelijke overheid onderzoek te laten doen naar de gevolgen voor de gezondheid.

Ja. Planschade is een wettelijke vergoeding die losstaat van andere bijdragen waarvoor u in aanmerking kunt komen. Meedoen met het gebiedsfonds heeft daar geen gevolgen voor.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de laatste verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in het gebied. Als de verkoopprijzen van huizen dalen door de komst van windturbines, passen we de WOZ-waarde naar beneden aan. Tot nu toe is dat nog niet nodig gebleken.

De initiatiefnemers hebben jaren geleden al voldoende capaciteit op het net gereserveerd.

We hebben contact met de gemeente Aa en Hunze en Stadskanaal. Daarnaast spreken we met andere Drentse en Groningse gemeenten waar windparken komen, en delen we informatie. Dit doen we met de gemeente Emmen en Coevorden maar ook met de Groningse gemeenten waar windparken komen. De toezicht en handhaving doen we met een aantal gemeenten in Drenthe.

Dit heeft volop onze aandacht. We zijn momenteel in overleg met de provincie Drenthe om te bekijken of er op de locaties sprake kan zijn van bodemverontreiniging.

U kunt terecht bij ons windloket via windloket@borger-odoorn.nl en telefonisch contact opnemen. We informeren u verder via de pagina met onze gemeenteberichten in de Week in Week uit en het thema Windpark op deze website. 

Op de website Ruimtelijke Plannenexterne-link-icoon kunt u meten wat de afstand is tussen uw woning en de windturbine(s) in uw woonomgeving.

Natuurlijk is ons weidse en ruime veenkoloniale gebied zeker een Cittaslow-waarde te noemen. Windturbines gaan ten koste daarvan. Aan de andere kant is duurzaamheid ook een belangrijke waarde van Cittaslow. Het opwekken van energie met windturbines sluit daar goed bij aan. De manier waarop het windpark hier tot stand is gekomen, van bovenaf en niet met draagvlak van onderop, is juist in strijd met het gedachtegoed van Cittaslow.