Veelgestelde vragen windpark

Heeft u vragen over de komst van het windpark? Bekijk hieronder het overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen over het windpark.

Er gaan metingen plaatsvinden naar het geluid dat de windturbines veroorzaken. Wie gaat deze metingen uitvoeren?

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft aangegeven dat de betreffende ‘nulmeting laag frequent geluid’ alleen door specialistische bedrijven kan worden uitgevoerd. De bureaus DGMR en LBP Sight gaan dit doen. Het gaat hierbij ook om een zogenoemde ‘lineaire geluidsmeting’. Zowel laagfrequent als hoorbaar geluid wordt gemeten. De metingen beginnen zo snel mogelijk. Daardoor kan het geluid in kaart worden gebracht voordat de turbines er zijn en als ze vol in productie zijn. De verzamelde gegevens zijn van belang voor toezicht en handhaving en kunnen in de toekomst belangrijk zijn voor gezondheidsvragen. In Aa en Hunze zijn inmiddels door de inwoners goede meetpunten geselecteerd. In Borger-Odoorn is het van belang dat we snel meetpunten krijgen. Heeft u een suggestie voor een meetpunt, dan horen we dat graag.

Vindt er ook onderzoek plaats naar de mogelijke gevolgen van de windturbines voor de gezondheid?

We trekken samen op met andere regio’s in Nederland waar dezelfde vragen en zorgen zijn. Ook maken we gebruik van de ervaring van de gemeente Coevorden over dit onderwerp. We stellen onszelf het doel om de landelijke overheid onderzoek te laten doen naar de gevolgen voor de gezondheid.

Op welke manier kan ik een planschadeclaim indienen? En kan de gemeente hierbij ondersteunen?

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een link naar het aanvraagformulier voor tegemoetkoming in planschade. Dit formulier kunt u invullen en vervolgens opsturen naar de gemeente. Wij bundelen de aanvragen en sturen die door naar de RVO. U ontvangt van de RVO een rekening van €300,-. Na betaling van deze rekening neemt de RVO uw aanvraag in behandeling. We onderzoeken nog of we bij bundeling van aanvragen korting kunnen krijgen op dit tarief, en of aanvragen rondom het windpark met voorrang behandeld kunnen worden. Let op: u kunt een aanvraag indienen tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Het Windpark de Drentse Monden en Oostermoer heeft als startdatum 21 februari 2018. Uw aanvraag moet daarom voor 21 februari 2023 ingediend zijn.

Kom ik nog wel in aanmerking voor planschadevergoeding als ik meedoe met het gebiedsfonds?

Ja. Planschade is een wettelijke vergoeding die losstaat van andere bijdragen waarvoor u in aanmerking kunt komen. Meedoen met het gebiedsfonds heeft daar geen gevolgen voor.

Wat betekent de komst van het windpark voor de WOZ-waarden van woningen in het gebied?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de laatste verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in het gebied. Als de verkoopprijzen van huizen dalen door de komst van windturbines, passen we de WOZ-waarde naar beneden aan. Tot nu toe is dat nog niet nodig gebleken.

Is er wel voldoende capaciteit op het netwerk om de energie van de windturbines kwijt te kunnen?

De initiatiefnemers hebben jaren geleden al voldoende capaciteit op het net gereserveerd.

Werkt de gemeente Borger-Odoorn ook samen met andere gemeenten waar windturbines komen?

We hebben contact met de gemeente Aa en Hunze en Stadskanaal. Daarnaast spreken we met andere Drentse en Groningse gemeenten waar windparken komen, en delen we informatie. Dit doen we met de gemeente Emmen en Coevorden maar ook met de Groningse gemeenten waar windparken komen. De toezicht en handhaving doen we met een aantal gemeenten in Drenthe.

Is er bodemonderzoek uitgevoerd op de plaats waar de windturbines komen?

Dit heeft volop onze aandacht. We zijn momenteel in overleg met de provincie Drenthe om te bekijken of er op de locaties sprake kan zijn van bodemverontreiniging.

Is er bij de gemeente een plek waar we terecht kunnen met vragen, ideeën en klachten over het windpark?

U kunt terecht bij ons windloket via windloket@borger-odoorn.nl en telefonisch contact opnemen. We informeren u verder via de pagina met onze gemeenteberichten in de Week in Week uit en het thema Windpark op deze website. 

Hoe meet ik de afstand tussen mijn woning en een windturbine?

Op de website Ruimtelijke Plannen kunt u meten wat de afstand is tussen uw woning en de windturbine(s) in uw woonomgeving.

In hoeverre passen de windturbines in een Cittaslow-gemeente als Borger-Odoorn?

Natuurlijk is ons weidse en ruime veenkoloniale gebied zeker een Cittaslow-waarde te noemen. Windturbines gaan ten koste daarvan. Aan de andere kant is duurzaamheid ook een belangrijke waarde van Cittaslow. Het opwekken van energie met windturbines sluit daar goed bij aan. De manier waarop het windpark hier tot stand is gekomen, van bovenaf en niet met draagvlak van onderop, is juist in strijd met het gedachtegoed van Cittaslow.