Vergaderdata, agenda en stukken

In het bestuurlijk informatiesysteem vindt u alle stukken van en over de gemeenteraad. Denk aan het vergaderschema, agenda’s, vergaderstukken en opnamen van vergaderingen. In het bestuurlijk informatiesysteem vindt u ook de vergaderstukken en besluitenlijsten van eerdere vergaderingen (tot 2018).