Verhuizen naar het buitenland

Woont u in Nederland en verhuist u naar een ander land? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat.

Beschrijving

Als u naar een ander land verhuist, meldt u de verhuizing bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Bent u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Lees meer informatie voor Nederlanders in het buitenland op Nederlandwereldwijd.nl.externe-link-icoon

Aanvragen

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Onder het kopje 'Formulieren' op deze pagina vindt u ook het papieren verhuisformulier, als u dat liever gebruikt. Wilt u uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis doorgeven? Dan moet u van tevoren een afspraak makenexterne-link-icoon.

Zo meldt u uw verhuizing naar het buitenland:

 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • Blijven er familieleden op uw huidige adres in Nederland achter?
  • U gaat langs bij de gemeente.
  • U doet dat samen met alle familieleden die meeverhuizen naar het buitenland. Dus ook kinderen, als die er zijn.
  • Ieder neemt een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Blijven er geen familieleden op uw huidige adres in Nederland achter?
  • U doet uw melding schriftelijk.
  • U stuurt een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U geeft door:
  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist

Als u uw verhuizing naar het buitenland niet meldt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Bewijs van uitschrijving

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een gemeente met een RNI-loketexterne-link-icoon. De Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is een onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan gegevens van personen die niet (meer) of korter dan 4 maanden in Nederland wonen.

In de RNI staan bijvoorbeeld de persoonsgegevens van Nederlanders die naar het buitenland zijn vertrokken, grensarbeiders of arbeidsmigranten die voor een korte periode in Nederland verblijven. Uw gegevens staan ook in de RNI als u in het buitenland woont en AOW of pensioen uit Nederland ontvangt.

Voorwaarden

U moet uw verhuizing persoonlijk melden bij de gemeente onder deze voorwaarde:

 • Er blijven familieleden achter op uw huidige adres in Nederland.

Anders kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie