Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

Let op

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op www.rvig.nl.

Het doorgeven van een vestiging vanuit het buitenland kan uitsluitend op afspraak. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Beschrijving

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). U schrijft zich in bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit noemen we ‘eerste inschrijving’. Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig als u in Nederland wilt werken. Of als u een bankrekening in Nederland wilt openen.

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Aanvragen

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom naar het gemeentehuis.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • als u deze heeft:
   • een bewijs van uw burgerlijke staat
   • een huwelijksakte
   • een echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • U heeft
  • de Nederlandse nationaliteit, of
  • een paspoort uit een EU-/EER-land, of
  • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Wet en regelgeving

Meer informatie