Verkeer- en vervoersplan

Het GVVP beschrijft hoe de gemeente Borger-Odoorn met haar verkeer- en vervoersbeleid inspeelt op ontwikkelingen die zich (gaan) voltrekken. Dit GVVP is een beleidsplan op hoofdlijnen; het omvat beleid, beschrijft kaders en geeft oplossingsrichtingen. Zo geeft het GVVP richting aan het verkeer- en vervoersbeleid, maar biedt het voldoende ruimte om te kunnen inspelen op (nu nog niet bekende) ontwikkelingen en veranderingen.

Looptijd en actualiseren

Het nieuwe GVVP kent een looptijd van circa 10 jaar (2019-2029). In deze periode wordt het beleid regelmatig geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Het meerjarenuitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.

Bekijk het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan op overheid.nl