Verkeer- en vervoersplan

In het verkeers- en vervoersplan staat hoe wij met ons verkeer- en vervoersbeleid omgaan met ontwikkelingen, nu en in de toekomst. Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is het beleidsplan in hoofdlijnen. 

Looptijd en actualiseren

Het nieuwe GVVP loopt ongeveer 10 jaar (2019-2029). Wij bespreken het beleid regelmatig en actualiseren het als dat nodig is. Het meerjarenuitvoeringsprogramma updaten wij elk jaar.

Bekijk het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan op overheid.nlexterne-link-icoon