Vernieuwen openbaar groen

Waar verbeteren wij het groen?

De komende jaren gaan wij aan de slag met het verbeteren van het openbaar groen in onze gemeente Borger-Odoorn. In de periode januari-april 2024 wordt het groen in Valthermond en Tweede Exloërmond op verschillende plekken opgeknapt. Op de overzichtstekening kunt u zien wat er in uw omgeving gaat gebeuren. 

Wat gaan we doen?

Er worden de komende periode circa 280 nieuwe bomen geplant, ruim 90 beplantingsvakken vernieuwd of omgevormd en grasvelden opgeknapt in deze dorpen. De firma Donkergroen gaat de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ons.

Waarom verbeteren we het groen?

Op veel plekken planten we verschillende nieuwe inheemse bomen om bestaande boomlanen gefaseerd te verjongen en meer variatie aan te brengen in boomsoorten. Dit is goed voor de biodiversiteit, verschillende vogels, insecten, zoogdieren en vlinders profiteren hiervan. Ook worden risico’s ten aanzien boomziektes en plagen verminderd.

Nieuwe bomen voor een groene omgeving

Op plekken waar genoeg ruimte is planten we nieuwe bomen om de omgeving groener te maken. Bomen in onze leefomgeving dragen in positieve zin bij aan het vasthouden van water, het filteren van luchtverontreiniging, het vastleggen van CO2, uitstoot van zuurstof en het geven van schaduw en verkoeling op hete dagen. Kortom bomen zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Beplanting met sierwaarde 

Plantvakken worden vernieuwd als de huidige beplanting verouderd en versleten is en daarom niet meer netjes oogt of moeilijk is te onderhouden. Ook planten wij enkele nieuwe beplantingvakken aan om bijvoorbeeld het aanzicht te verbeteren. Wij kiezen voor beplanting met sierwaarde met een grote aantrekkingskracht op verschillende insecten, vlinders en vogels. Ook wordt rekening gehouden of de beplanting tegen strooizout kan, enigszins onderhoudsvriendelijk is en voldoende ruimte heeft om te groeien.

Bloemrijk mengsel met positief effect

Gazon renoveren we als het gazon onvoldoende vlak is om goed te kunnen maaien. Op enkele locaties met grote oppervlakte gras zaaien we een bloemrijk mengsel in wat minder vaak gemaaid wordt. Bloemrijkere grasvelden hebben een positief effect op de biodiversiteit.

Overlast door werkzaamheden

U kunt enige overlast hebben van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld doordat tijdens de werkzaamheden een gedeelte van de rijbaan korte tijd minder goed bereikbaar is. Er worden geen wegen gestremd voor de werkzaamheden. Wij vragen u om uw auto tijdens de werkzaamheden niet op het gras bij de bomen of in de buurt van plantvakken te parkeren. Dit zodat de aannemer voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Natuurlijk proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en hopen wij op uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem telefonisch contact  met ons op of stuur een e-mail. Vermeld hierbij het zaaknummer 84264-2023. Wij nemen contact met u op.