Vernieuwen openbaar groen

Waar verbeteren wij het groen?

U kunt op de onderstaande kaarten Nieuw-Buinen en Odoorn per kern zien wat er in uw omgeving gaat gebeuren.

Voor de kernen Exloo, Borger en Drouwen worden de kaarten medio najaar 2024 geplaatst.

Op plekken waar veel gaat gebeuren worden omwonenden ook per brief geïnformeerd. Soms worden de plannen nog iets aangepast indien er gegronde redenen zijn of in geval van onvoorziene omstandigheden.

Wat gaan we doen?

Vanaf oktober gaan we nieuwe bomen planten, beplantingsvakken vernieuwen of omvormen en grasvelden opknappen in deze dorpen. De firma Donkergroen gaat de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn. 

Waarom verbeteren we het groen?

Nieuwe bomen voor een groene omgeving

We gaan nieuwe bomen aanplanten om bestaande boomlanen in stappen te verjongen en meer variatie aan te brengen in boomsoorten. Dit is goed voor de biodiversiteit, verschillende vogels, insecten, zoogdieren en vlinders profiteren hiervan. Ook worden risico’s ten aanzien boomziektes en plagen verminderd. Op plekken waar genoeg ruimte is planten we nieuwe bomen om de omgeving groener te maken. Bomen in onze leefomgeving dragen in positieve zin bij aan het vasthouden van water, het filteren van luchtverontreiniging, het vastleggen van CO2, uitstoot van zuurstof en het geven van schaduw en verkoeling op hete dagen. Kortom bomen zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Beplanting met sierwaarde 

Plantvakken worden vernieuwd als de huidige beplanting verouderd en versleten is en daarom niet meer netjes oogt of moeilijk is te onderhouden. Ook planten wij enkele nieuwe beplantingvakken aan zodat het er beter uitziet. Wij kiezen voor beplanting met sierwaarde met een grote aantrekkingskracht op verschillende insecten, vlinders en vogels. Ook wordt rekening gehouden of de beplanting tegen strooizout kan, enigszins onderhoudsvriendelijk is en voldoende ruimte heeft om te groeien.

Bloemrijke grasvelden

Grasvelden vernieuwen we als het onvoldoende vlak is om goed te kunnen maaien. Op enkele locaties met grote oppervlakte gras zaaien we een bloemrijk mengsel of poten we bloembollen die minder vaak gemaaid worden. Bloemrijkere grasvelden hebben een positief effect op de biodiversiteit in onze leefomgeving.

Overlast door werkzaamheden

U kunt enige overlast hebben van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld doordat tijdens de werkzaamheden een gedeelte van de rijbaan korte tijd minder goed bereikbaar is. Er worden geen wegen gestremd voor de werkzaamheden. Wij vragen u wel om uw auto tijdens de werkzaamheden niet op het gras bij de bomen of dichtbij plantvakken te parkeren. Dit zodat de aannemer voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Natuurlijk proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en hopen wij op uw begrip en medewerking. 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden of de plannen? Neem dan contact op met ons en vraag naar de heer H. Vogelzang. U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken.