Voorwaarden optieverlening uitbreidingsplan Drouwenermond

Proces en voorwaarden voor het aanvragen en toewijzen van opties tot koop en uitgifte van woningbouwkavels bestemd voor particulieren uitbreidingsplan te Drouwenermond Fase 1 en Fase 2

 • Bent u geïnteresseerd in een optie tot koop op een woningbouwkavel in Fase 1? Dan kunt u hiervoor vanaf 5 december 2023; 10.00 uur een aanvraag indienen.
 • Het indienen van een aanvraag voor een optie tot koop op een woningbouwkavel in Fase 2 is pas mogelijk nadat de bouwkavels aan het Hogen Esch Streekje nummer 19 tot en met 25 onvoorwaardelijk zijn verkocht, behalve als de gemeente besluit dat aanvragen voor Fase 2 toch eerder kunnen worden ingediend. De gemeente zal in beide gevallen een week voordat aanvragen voor Fase 2 kunnen worden ingediend hiervan een melding maken op haar website en in het gemeenteblad.
 • Vul dan het online aanvraagformulier op de website van de gemeente Borger-Odoorn in. Onderteken het formulier met uw DigiD.

Let op: het online formulier mag niet voor 5 december 2023 10.00 uur worden ingediend.

 • U kunt een aanvraag indienen voor 1 woningbouwkavel in het uitbreidingsplan Drouwenermond.
 • Voor een bouwkavel bestemd voor de bouw van een twee onder één kap woning kan alleen samen, derhalve met een medekoper, een aanvraag worden ingediend.
 • Er kan door partners (samenwonend, getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract enzovoort.) niet beide afzonderlijk voor een woningbouwkavel een aanvraag worden ingediend.
 • Aanvragen die niet juist ingevuld of niet compleet zijn, nemen wij niet in behandeling.
 • Alleen natuurlijke personen kunnen een aanvraag voor een optie om een kavel indienen.
 • Opties verlenen wij op volgorde van binnenkomst bij de gemeente. De geïnteresseerden die de optie niet hebben gekregen worden, wederom op volgorde van binnenkomst, op de wachtlijst geplaatst voor die betreffende woningbouwkavel.
 • Hebt u al een optie op een andere bouwkavel van de gemeente Borger–Odoorn? Dan kunt u alleen een aanvraag indienen voor het uitbreidingsplan Drouwenermond als u vooraf schriftelijk afziet van de optie tot koop op de andere kavel van de gemeente. Doet u dit niet dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Binnen het uitbreidingsplan Drouwenermond kunt u niet meer dan één optie tot koop op een bouwkavel van de gemeente krijgen. U kunt niet gelijktijdig op een wachtlijst staan voor een andere kavel van de gemeente in het uitbreidingsplan Drouwenermond. Bij toewijzing van de optie verwijderen wij u van de wachtlijst.
 • Hebt u een optie tot koop gekregen? Dan betaalt u (en uw medekoper) voor de optieperiode van 6 maanden een optievergoeding aan de gemeente van € 500,-. Als u de kavel koopt krijgt u dit bedrag na levering van de kavel terug van de gemeente. Koopt u de kavel niet, dan krijgt u het bedrag van € 500,- niet terug.
 • Als er voor dezelfde kavel gelijktijdig meerdere (complete) aanvragen binnenkomen, verlenen wij de optie voor die kavel op basis van loting. Wij corresponderen niet over de uitslag van de loting. Hebt u de optie tot koop niet gekregen? Dan wordt u op de wachtlijst geplaatst voor die kavel. Zo nodig gebeurt dit ook weer door loting.
 • U kunt maar voor 1 bouwkavel in het uitbreidingsplan Drouwenermond op de wachtlijst worden geplaatst.
 • Wij verlenen een optie tot koop, in eerste instantie, voor 6 maanden.
 • De gemeente kan besluiten om de optieperiode éénmalig te verlengen met een periode van 3 maanden.
 • De kosten voor deze éénmalige verlenging zijn € 250,--. Als u de kavel koopt, krijgt u dit bedrag na levering van de kavel terug van de gemeente. Koopt u de kavel niet, dan krijgt u het bedrag van € 250,-- niet terug.
 • De optieperiode moet u gebruiken om advies in te winnen bij hypotheekverstrekker(s), aannemer(s), architect(en), te (laten) toetsen of het beoogde bouwplan passend is en te bepalen of u tot koop van de kavel over wil gaan.
 • Binnen de verleende optieperiode moet u beslissen of u de kavel koopt. Wilt u de kavel kopen? Claim de optie tot koop dan voor het einde van de optieperiode door een e-mail te sturen naar: drouwenermond@borger-odoorn.nl.
 • Claimt u de optie voor de bouwkavel niet voor het eind van de optieperiode? Dan komt de optie van rechtswege te vervallen. Hierover krijgt u geen bericht. U hebt dan geen recht meer op de betreffende bouwkavel.
 • Als u de optie claimt, ontvangt u de standaard koopovereenkomst. De koopovereenkomst moet binnen 10 werkdagen na de verzenddatum van de overeenkomst ondertekend bij de gemeente binnen zijn.
 • De levering van de kavel gebeurt wanneer de kavel bouwrijp is opgeleverd aan de gemeente.
 • Als de toegezonden koopovereenkomst niet binnen de termijn van 10 werkdagen getekend bij de gemeente binnen is, dan kan de gemeente besluiten de kavel niet aan u te verkopen.
 • Denkt u tijdens de optieperiode dat u de kavel toch niet gaat kopen? Dan moet u de gemeente daar zo snel mogelijk over inlichten en de optie teruggeven.