Werkzaamheden kabels en leidingen in de Hoofstraat in Exloo

De werkzaamheden

Wij vervangen in de Hoofdstraat (oneven zijde) de elektriciteitskabels en de gasleidingen. Ook wordt in een gedeelte de waterleiding vervangen. Hiervoor graven wij met graafmachines een sleuf. Als de kabels en leidingen zijn gelegd, maken wij de sleuf weer dicht. Waar het graven met een kraan niet mogelijk is door bijvoorbeeld boomwortels, gebruiken wij een zandzuiger. Soms doen wij een gestuurde boring. Dan gaan wij niet graven, maar maken wij in de grond een doorgang waar de kabels later doorheen worden getrokken. Dit doen wij om zoveel mogelijk de overlast te beperken. 

Start en duur

We starten in week 26 met de werkzaamheden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voeren wij de werkzaamheden in fases uit. De werkzaamheden duren ongeveer tot begin november. Op het kaartje onderaan de pagina ziet u waar en hoe de werkzaamheden ingedeeld zijn (Hoofdstraat 59 – Hoofstraat 1). Door onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen. 

Geen wegstremming

Voor uw en onze veiligheid treffen we tijdelijke verkeersvoorzieningen. Wij zetten ons werkgebied af. U hoeft niet om te rijden. Soms kan er overlast zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen?

Loop dan even langs bij de werknemers van Baas B.V. De voorman is dagelijks aanwezig op het werk. Wij zijn te vinden aan de Hoofdstraat 39. 

Wilt u iemand persoonlijk spreken? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de omgevingsmanager Hermien Slump. U kunt ook een mail sturen. 

Baas B.V. 


Overzichtstekening werkzaamheden