Wethouder Bernard Jansen

Bernard Jansen is wethouder van onze gemeente namens Leefbaar Borger-Odoorn.

Portfolio

Wethouder Bernard Jansen houdt zich binnen de gemeente Borger-Odoorn bezig met:

 • Onderwijs en brede school
 • Werk en inkomen
 • Inburgering
 • Armoede-/minimabeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Informatisering, automatisering en cybersecurity
 • Vergunningen, toezicht, evenementen
 • Communicatie en dienstverlening

Daarnaast heeft hij aandacht voor de leefgebieden: 2e Exloërmond, Valthermond, 1e Exloërmond, Zandberg en 2e Valthermond.

Nevenfuncties

Verbonden aan functie:

 • Lid Dagelijks bestuur werkvoorzieningsschap EMCO te Emmen
 • Lid Raad van commissarissen Stichting RAP te Emmen
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Drenthe
 • Lid Dagelijks bestuur werkvoorzieningsschap WEDEKA te Stadskanaal
 • Lid Raad van commissarissen Stichting Baanderij  te Stadskanaal
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD