Wethouder Henk Zwiep

Henk Zwiep is wethouder van onze gemeente namens de PVDA.

Portfolio

Wethouder Henk Zwiep houdt zich binnen de gemeente Borger-Odoorn bezig met:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Wonen en volkshuisvesting
  • Omgevingswet
  • Financiën, planning en control
  • Grondbedrijf
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Daarnaast heeft hij aandacht voor de leefgebieden: Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloërveen en Odoornerveen.

Nevenfuncties

Verbonden aan de functie:

  • Lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging Drentse gemeenten
  • Lid van de Bestuursadviescommissie De Hunze
  • Lid algemene aandeelhoudersvergadering van de WMD

Niet verbonden aan de functie:

  • Lid van de Raad van Toezicht van Libau en de Monumentenwacht Groningen