Woning splitsen of samenvoegen

Voor het aanvragen van een onttrekkingsvergunning of splitsingsvergunning neemt u contact met ons op. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. 

Woning niet gebruiken voor wonen

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen.

Bijvoorbeeld:

 • de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel
 • meerdere woonruimten samenvoegen
 • een woning slopen

Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. 

Splitsen van een woning

U moet een splitsingsvergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Wilt u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven. 

Vergunning aanvragen

Onttrekkingsvergunning

Zo vraagt u een onttrekkingsvergunning aan:

 • Neem contact met ons op
 • U geeft onder andere door:
  • naam en adres van de eigenaar.
  • gegevens over de huidige situatie (bijvoorbeeld: aantal kamers, woonoppervlak, de staat van de woning).
  • gegevens over de door u gewenste situatie.
  • huidige en verwachte huur- of koopprijs.

Splitsingsvergunning

Let op: u kunt alleen een splitsingsvergunning aanvragen als u de eigenaar bent van het pand.

Zo vraagt u een splitsingsvergunning aan:

 • Neem contact met ons op
 • U heeft nodig:
  • uw naam en adresgegevens
  • een specificatie van de werkzaamheden
  • de gegevens van de locatie 

Omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

Hoe lang gaat het duren?

We beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met onze uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie