Woonwensen Borger enquête

Op basis van de uitkomsten uit de enquête en bewonersbijeenkomst van Woonwensen Borger, hebben wij keuzes gemaakt voor het vervolg van de ontwikkelingen. Met de volgende uitgangspunten willen wij verder bouwen aan een mooi toekomstbeeld voor Borger.

  • Het behoud van het dorpskarakter, veel groen, een mix van jonge en oude bewoners en mogelijkheden voor starters.
  • Maximaal drie woonlagen. Alleen in bijzondere gevallen kan worden gekozen voor vier woonlagen. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om goedkopere woningen mogelijk te maken.
  • Voorlopig geen woningbouwinitiatieven in het Padenbos en aan de Marslandenweg en Hunebedstraat.
  • Voor eventuele bouwmogelijkheden achter supermarkt Boni en de ijsbaan zetten wij verdiepend onderzoek in.
  • De Koesteeglocatie (Borger West), Daalkampen en het terrein van het oude Esdal college zijn de favoriete bouwlocaties. Voor nu ligt daar de focus.
  • Bij alle initiatieven op gemeentegrond zetten wij een participatietraject op om de omgeving te betrekken bij de plannen. Bij particuliere ontwikkelingen zien wij er op toe dat de ontwikkelaar inzet op goede participatie met de omgeving.
  • Hoewel het merendeel van de inwoners geen voorstander is van flexwoningen, gaan wij de toepassing hiervan wel nader onderzoeken. Flexwoningen kunnen namelijk een oplossing zijn voor de krapte op de woningmarkt.

De presentatie van de resultaten uit de enquête bekijkt u op de Facebookpagina Woonwensen Borger In Beeldexterne-link-icoon.