Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. U kunt dan een zienswijze indienen.

Beschrijving

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. Soms nemen wij niet direct een definitief besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit of plan. In een zienswijze kunt u aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kunnen wij dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Aanvragen

U kunt een zienswijze mondeling of schriftelijk indienen.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemenexterne-link-icoon met de behandelend ambtenaar of de betreffende afdeling. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3 7875 ZG Exloo..

Ingekomen zienswijzen kunnen worden ingezien.

Beroep

Heeft u uw zienswijze gegeven? Dan kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat dan in beroep bij de rechtbank. Gaat het over een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.

U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.