Ga naar de inhoud

Nevenfuncties burgemeester Seton

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

 • Lid van de VNG-commissie College voor Arbeidszaken

 • Lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)

 • Lid Algemeen Bestuur van de Eems Dollard Regio (EDR)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Lid Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe
 • Lid bestuurlijk overleg Cittaslow Nederland
 • Lid Algemeen Bestuur P10-gemeenten
 • Plaatsvervangend lid Algemeen en Dagelijks Bestuur RUD Drenthe
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Drenthe
 • Lid Bestuur Meldkamer Noord Nederland
 • Lid Bedrijvensocieteit A37
 • Lid Avebe Klankbordgroep

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven): 

 • Vertegenwoordiger gemeente Borger-Odoorn bij De Maatschappij (Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel), Departement Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur van het Drents Archief