Ga naar de inhoud

Nevenfuncties wethouder Buijtelaar

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

  • Lid Algemeen Bestuur Stivam
  • Lid Bestuurlijk Platform Windpark De Monden en Oostermoer
  • Lid Platform Wind Drenthe
  • Lid Comité van Aanbeveling Eco-Oostermoer
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

  • Eigenaar landbouwbedrijf (bezoldigd)