Ga naar de inhoud

Nevenfuncties gemeentesecretaris Rensen

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

 

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

  • Secretaris bij de Stichting Jaap en Aleid Rensen