Ga naar de inhoud

Nevenfuncties wethouder Trip

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

 • Lid Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën
 • Lid Algemeen Bestuur WEDEKA
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur EMCO
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Cultuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken en Industrie van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)
 • Lid bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Drenthe
 • Lid Kopgroep Kindcentra van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Recreatiesociëteit Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Drenthe
 • Voorzitter Toeristisch Platform Borger-Odoorn
 • Lid Coördinatiecommissie Gemeentelijk Toezicht Esdal College
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Eems Dollard Regio (EDR)

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

 • Eenmanszaak Albert Trip (voor advisering en ondersteuning op het terrein van Lean Six Sigma) (bezoldigd)