Ga naar de inhoud

Nevenfuncties wethouder Wind

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

  • Lid portefeuillehoudersoverleg financien (VDG)
  • Lid portefeuillehoudersoverleg sport (VDG)
  • Lid commissie informatiesamenleving (VNG)

  • Aandeelhouder namens gemeente Borger-Odoorn in Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):