Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

Voor de inzameling en verwerking van afval betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente. U ontvangt hiervoor elk kwartaal een aanslag. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

Opbouw afvalstoffenheffing

Voor de inzameling van het huisvuil maakt de gemeente gebruik van een weegsysteem, het Diftarsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven. Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft.

Vaste deel

Het vastrechtdeel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken. Dit staat los van het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Voor dit deel van de afvalstoffenheffing maakt het niet uit of u ook echt containers aan de weg zet.

Variabele deel

Het variabele deel bestaat vooral uit de kosten voor het verwerken van het afval. De hoogte van het variabele deel ligt aan hoeveel kilogram afval u heeft aangeboden en hoe vaak de grijze container is geleegd. Tijdens het legen van de container wordt de container gewogen en u betaalt een bedrag per keer voor het legen van de grijze container. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw kosten voor afval.

In de Afvalscheidingswijzer leest u welk afval in welke bak hoort. 

Kosten

Tarieven 2023:

  • Vastrecht € 35,92 per kwartaal
  • € 0,25 per kilo restafval
  • € 4,00 per leging grijze container voor restafval
  • € 2,00 per leging (klepbeweging) restafval ondergrondse afvalcontainer

U betaalt per jaar, in 4 termijnen (per kwartaal).

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Wet en regelgeving