Afvalstoffenheffing

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

Voor de inzameling en verwerking van afval betaalt u afvalstoffenheffing aan ons. U ontvangt hiervoor elk kwartaal een aanslag. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

Opbouw afvalstoffenheffing

Voor de inzameling van het huisvuil maakt de gemeente gebruik van een weegsysteem, het Diftarsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven. Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft.

Vast deel

Het vastrechtdeel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken. Dit staat los van het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Voor dit deel van de afvalstoffenheffing maakt het niet uit of u ook echt containers aan de weg zet.

Variabel deel

Het variabele deel bestaat vooral uit de kosten voor het verwerken van het afval. De hoogte van het variabele deel ligt aan hoeveel kilogram afval u heeft aangeboden en hoe vaak de grijze container is geleegd. Tijdens het legen van de container wordt de container gewogen en u betaalt een bedrag per keer voor het legen van de grijze container. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw kosten voor afval.

In de Afvalscheidingswijzerexterne-link-icoon leest u welk afval in welke bak hoort. 

Aanslag afvalstoffenheffing bekijken

Voor de afvalstoffenheffing krijgt u een aanslag van ons. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Dan kunt u uw aanslag digitaal bekijken via het WOZ-loket voor inwonersexterne-link-icoon en via Mijn Overheidexterne-link-icoon. U kunt inloggen met uw DigiD.

Let op: u kunt alleen inloggen als de aanslag op uw eigen naam staat.

Bedrijven en ondernemers

Bent u ondernemer en laat u uw afval vanuit een oude regeling ophalen door ons? Dan betaalt u reinigingsrechten. U ontvangt elk kwartaal een aanslag en betaalt elk kwartaal een reinigingsheffing. Heeft uw bedrijf nog geen afvalinzameling geregeld en moet uw bedrijfsafval ook worden ingezameld? Neem dan contact op met een commerciële afvalinzamelaar. U kunt dan zelf afspraken maken bijvoorbeeld over het aantal keer dat de ophaler langskomt.

Kosten

Afvalstoffenheffing (tarief 2024):

  • Vastrecht € 39,30 per kwartaal
  • € 0,25 per kilo restafval
  • € 4,00 per leging grijze container voor restafval
  • € 2,00 per leging (klepbeweging) restafval ondergrondse afvalcontainer

U betaalt per jaar, in 4 termijnen (per kwartaal).

Bezwaar

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag voor de afvalstoffenheffing, de aanslag reinigingsheffing of beide aanslagen? Dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken. Doe dit binnen 6 weken. 

Wet en regelgeving