Alcohol schenken zonder vergunning, ontheffing artikel 35

Wilt u alcohol schenken, maar heeft u geen horecavergunning? Of bent u een horecaondernemer en wilt u buiten het pand alcohol schenken? Vraag dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te krijgen.

Aanvragen

Vraag een formulier bij ons aan en vul deze in. Stuur het ingevulde formulier  met de bijlagen naar ons op. U kunt het formulier ook scannen en met bijlagen naar ons mailen.

Stuur de volgende bijlagen mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevenden.
 • Een plattegrond (schaal 1:100) met de precieze locatie van het tappunt ingetekend, inclusief afmetingen, en de grens van het gebied waarop het evenement plaatsvindt

Vraagt u ook een evenementenvergunning aan? Dan kunt u de aanvraag van een ontheffing artikel 35 ook vermelden in het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning.

Voorwaarden

 • De ontheffing geeft toestemming voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken (maximaal 15% alcohol)
 • U vraagt de ontheffing minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement of besloten aangelegenheid aan
 • De ontheffing kan onderdeel uitmaken van het evenement en de daarbij geldende tijdstippen (voor maximaal 12 dagen)
 • Een leidinggevende ziet toe op de verstrekking van drank
 • Alle leidinggevenden:
  • zijn 21 jaar of ouder
  • hebben geen strafblad
  • staan niet onder curatele
 • De openbare orde, veiligheid of zedelijkheid komen niet in het gedrang

Wij controleren of u aan deze voorwaarden voldoet.

Kosten

De kosten zijn € 74,55 (tarief 2024)

Hoe lang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen

Tips

 • Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens een groot evenement gelden vaak nog extra regels. Bij een evenement moet u altijd plastic bekers gebruiken.
 • De regels vindt u in de ontheffing. Lees deze goed door.
 • Vraagt u de ontheffing gelijktijdig met uw evenementenvergunning aan en stem deze altijd af met de organisator van het evenement.
 • Ook voor het schenken van glühwein hebt u een ontheffing nodig (want glühwein heeft een alcoholpercentage van 13 %)
 • De openbare grond is tijdens een evenement ter beschikking gesteld aan de organisator van het evenement. Het is belangrijk dat u kan laten zien dat u dit heeft afgesproken.