Evenementenvergunning

Wilt u een evenement of een activiteit organiseren? Hiervoor heeft u toestemming nodig. U doet altijd een melding van uw evenement of de activiteiten. In sommige gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementenoverzicht

Wilt u weten voor welke evenementen wij een aanvraag hebben gekregen? Kijk dan in het evenementenoverzicht. Van elk evenement is de datum, de locatie en de status vermeld.

Een evenement organiseren

U hebt een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een braderie, betoging, feest, muziekvoorstelling, optocht of wedstrijd. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig en kunt u alleen een melding bij ons doen.

Een melding doen

U doet een melding als:

 • er niet meer dan 50 bezoekers tegelijkertijd zijn
 • het evenement plaatsvindt binnen de volgende tijden:
  • maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 24.00 uur
  • vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 01.00 uur
  • zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur
 • er geen alcohol wordt verkocht
 • het evenement niet ten koste gaat van verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Een melding kunt u digitaal doen, tot 4 weken voor de start van het evenement. In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV)externe-link-icoon leest u de precieze voorwaarden voor een melding.

Een evenementenvergunning aanvragen

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen? Zorg dan dat u alle gegevens over het evenement bij de hand heeft. Dat betekent dat u de volgende bijlagen moet toevoegen:

 • Draaiboek
 • Veiligheidsplan
 • Situatietekening op schaal
 • Indelingstekening van de tent op schaal
 • Verklaring sociaal hygiëne en kopie legitimatiebewijs van de leidinggevende (als er een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet wordt aangevraagd)

Bent u nog niet zover? Dan kunt u wel alvast de datum van het evenement aan ons doorgeven.

Kosten

Een evenementenvergunning kost € 10,60 (tarief 2024). Het tarief geldt voor het adviseren bij de voorbereiding van een evenement over medische risico’s en het beperken ervan. 

Kijk voor meer informatie en de kosten van een ontheffing op de pagina ontheffing artikel 35 alcoholwet.

Hoelang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij één keer verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.