Evenementenvergunning

Wilt u een evenement of een activiteit organiseren? Hiervoor heeft u toestemming nodig. U doet altijd een melding van uw evenement of de activiteiten. In sommige gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementenoverzicht

Wilt u weten voor welke evenementen wij een aanvraag hebben gekregen? Kijk dan in het evenementenoverzicht. Van elk evenement is de datum, de locatie en de status vermeld.

Een evenement organiseren

U hebt een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een braderie, betoging, feest, muziekvoorstelling, optocht of wedstrijd. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig en kunt u alleen een melding bij ons doen.

Een melding doen

U doet een melding als:

 • er niet meer dan 50 bezoekers tegelijkertijd zijn
 • het evenement plaatsvindt binnen de volgende tijden:
  • maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 24.00 uur
  • vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 01.00 uur
  • zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur
 • er geen alcohol wordt verkocht
 • het evenement niet ten koste gaat van verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Een melding kunt u digitaal doen, tot 4 weken voor de start van het evenement. In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) leest u de precieze voorwaarden voor een melding.

Een evenementenvergunning aanvragen

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen? Zorg dan dat u alle gegevens over het evenement bij de hand heeft. Dat betekent dat u de volgende bijlagen moet toevoegen:

 • Draaiboek
 • Veiligheidsplan
 • Situatietekening op schaal
 • Indelingstekening van de tent op schaal
 • Verklaring sociaal hygiëne en kopie legitimatiebewijs van de leidinggevende (als er een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet wordt aangevraagd)

Bent u nog niet zover? Dan kunt u wel alvast de datum van het evenement aan ons doorgeven.

Kosten

Een evenementenvergunning kost € 10,65 (tarief 2023).

Kijk voor meer informatie en de kosten van een ontheffing op de pagina ontheffing artikel 35 alcoholwet.

Hoelang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij één keer verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.