In beroep gaan

Bent u het niet eens met een besluit van ons op uw bezwaarexterne-link-icoon? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit doet u meestal bij de rechtbank.

Beschrijving

Wij beslissen over uw bezwaarexterne-link-icoon tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit in beroep gaan. In onze brief met het besluit op uw bezwaar staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank in Assen. U bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Het instellen van beroep betekent niet dat het besluit op uw bezwaar ongeldig is. Het besluit is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat het besluit tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort), dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Raad van State

Het kan ook voorkomen dat uw beroepschrift naar de Raad van State moet. In de brief met ons besluit op uw bezwaarschrift, staat hoe u dat doet.

Vraag om meer informatie

Het is verstandig om, voordat u beroep indient, informatie bij ons op te vragenexterne-link-icoon. Wij kunnen u vertellen hoe het besluit tot stand is gekomen en u meer informatie geven over het indienen van een beroepschrift.

Aanvragen

U kunt een beroepschrift per post versturen, maar ook digitaal instellen. Kijk op de website van de rechtbankexterne-link-icoon voor meer informatie.

Wilt u het beroepschrift per post versturen? Doe dat dan als volgt:

 • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
 • In een beroepschrift moet u de volgende zaken vermelden:
  uw naam en adres;
  • de datum van het beroepschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
  • de reden(en) voor het beroep;
  • uw handtekening;
  • een vertaling van het beroepschrift als deze in een vreemde taal is geschreven en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;
  • een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat (is niet verplicht). Is dit niet mogelijk? Vermeld dan datum en nummer van het besluit.

U kunt het beroepschrift sturen aan:
Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD GRONINGEN

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter hoe u dit doet.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

 • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente of
 • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een rijksmonument.

Hoe lang gaat het duren?

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op ons besluit op uw bezwaarschrift.

Kosten

U moet voor de indiening van een beroepschrift bij de rechtbank griffierechten betalen. U ontvangt hierover bericht van de griffier van de rechtbank. Deze griffierechten krijgt u terug als de beroepszaak goed voor u afloopt.

Wet en regelgeving

Meer informatie