Algemene veiligheidsdiensten

Voor bewoners, bedrijven en bezoekers van onze gemeente is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde om prettig te wonen, te werken, te recreëren en te leven.

Politie

Vanuit het gemeentehuis in Exloo werkt een politieteam dat zich vooral richt op het grondgebied van Borger-Odoorn.

In Noord-Nederland is de politie georganiseerd in twaalf basisteams. Voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen wordt de politiezorg geleverd door het Basisteam Zuidoost-Drenthe. Bij noodsituaties ondersteunen de basisteams elkaar. Dus het kan ook zijn dat u dan politieteams van andere bureaus binnen het basisteam of van andere basisteams tegenkomt. Die andere basisteams zijn dan vaak Drenthe-Noord en Ommelanden-Oost.

U bereikt de politie via 0900-8844 (24 uur per dag). Bij spoed belt u 112. Meer informatie vindt u op de website van de politieexterne-link-icoon

Brandweer

De brandweer Borger-Odoorn bereikt u tijdens kantooruren via 0591 54 71 00. Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Drentheexterne-link-icoon.

Onze brandweer bestaat uit twee vrijwillige brandweerkorpsen. Deze vrijwilligers zijn verdeeld over twee posten in Borger en in 2e Exloërmond. De brandweer van Borger-Odoorn werkt nauw samen met de brandweer van de gemeenten Emmen en Coevorden.

NL-Alert

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Zoals een grote brand, een terroristische aanslag of noodweer. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel heel precies alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.  

Zo werkt NL-Alert

De overheid stuurt een bericht naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. De werking is te vergelijken met een radiosignaal. U ontvangt hierdoor NL-Alert ook als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Uw naam en telefoonnummer zijn niet nodig.

Op de website van NL-Alertexterne-link-icoon leest u hoe NL-Alert werkt. Ook is te lezen hoe u uw mobiele telefoon instelt.

Wat te doen bij een ramp? 

Voor inwoners, bedrijven en bezoekers van onze gemeente is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde om prettig te wonen, te werken, te recreëren en te leven. De afgelopen jaren hebben we in Nederland een paar keer te maken gehad met rampen en zware ongelukken. Er is altijd een kans – hoe klein ook – dat er weer een ramp of een zwaar ongeluk gebeurt. Daarom is het belangrijk dat we dan allemaal weten wat we moeten doen. Elke gemeente heeft een plan klaarliggen. Hierin is de gezamenlijke inzet van politie, brandweer en ambulancedienst geregeld. Maar het is ook belangrijk dat u weet wat u zelf bij een ramp of zwaar ongeluk moet doen.

Iedere maand oefenalarm van sirenes

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur hoort u het oefenalarm van de sirenes in onze gemeente. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Het gaat om een test, om na te gaan of het alarm nog goed werkt. Om te voorkomen dat u van de test schrikt, laten wij de sirene op een vaste dag en tijdstip afgaan. Dat is elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur. U hoort de sirene dan 1 keer (1 minuut en 26 seconden).

Als de sirene gaat

Hoort u de sirene meerdere keren achter elkaar? Dan is er echt iets aan de hand. Het kan ook zijn dat wij u op een andere manier waarschuwen. Bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Wat er ook aan de hand is, volg de instructies altijd op! Het is voor uw eigen veiligheid.

Lees op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon wat u moet doen tijdens een ramp.

Meer informatie