Berichten over uw buurt

Wij nemen allerlei besluiten die te maken hebben met uw omgeving. Over vergunningen, bestemmingsplannen, verkeersmaatregelen, beleidsplannen, evenementen en verordeningen bijvoorbeeld. Voor elk besluit maken we een officiële publicatie. Dit wordt ook wel 'berichten over uw buurt' genoemd. Al deze berichten vindt u in ons elektronisch gemeentebladexterne-link-icoon.  

  Bekendmakingen

  Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmaking van bijvoorbeeld een bouwplan of vergunning vindt u op overheid.nl.

  Op papier

  De berichten over uw buurt in ons elektronisch gemeenteblad zijn leidend. Daarnaast plaatsen we in onze wekelijkse rubriek Gemeenteberichten in huis-aan-huisblad Week in Week uit de titels van de berichten van de vorige week.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over een bericht over uw buurt? Neem dan contact met ons op.