Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Heeft u daarbij extra en bijzondere kosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Dit is bijzondere bijstand. Voorbeelden van extra en bijzondere kosten zijn: kosten van bewindvoering, maaltijdvoorziening, rechtshulp en griffierechten. De medewerkers van de Sociale Teams kunnen u meer vertellen over mogelijke vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via een formulier. 

  • Print het formulier uit en vul het in
  • Verstuur het formulier naar de gemeente Emmen
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee

Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken naar:

Gemeente Emmen
Sociale Zaken
Team IMS
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Hulp nodig?

Voor vragen en voor hulp bij invullen kunt u contact opnemen met de Sociale Teams op 0800-2009.

Voorwaarden

Wij bepalen of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 

Hoe lang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie