Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere noodzakelijke kosten en kunt u die niet betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen.

Beschrijving

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Heeft u daarbij extra en bijzondere kosten? Dan komt u misschien in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Dit is bijzondere bijstand. Voorbeelden van extra en bijzondere kosten zijn: kosten van bewindvoering, maaltijdvoorziening, rechtshulp en griffierechten. De medewerkers van de Sociale Teamsexterne-link-icoon kunnen u meer vertellen over mogelijke vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand.

Individuele Inkomenstoeslag

Leeft u al minimaal 3 jaar van een laag inkomen zonder uitzicht op verbetering van inkomen? En hebt u geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Dat is een aanvulling van de gemeente voor inwoners vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Studietoeslag

Studeren is duur. Studenten proberen daarom vaak wat bij te verdienen. Dat kan heel moeilijk zijn voor studenten met een beperking. Bent u een student met een beperking? Dan kan de gemeente u misschien helpen met een Studietoeslagexterne-link-icoon

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via een formulier.externe-link-icoon

  • Print het formulier uit en vul het in
  • Verstuur het formulier naar de gemeente Emmen
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee

Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken naar:

Gemeente Emmen
Sociale Zaken
Team IMS
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Hulp nodig?

Voor vragen en voor hulp bij invullen kunt u contact opnemen met de Sociale Teams op 0800-2009.

Voorwaarden

Wij bepalen of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 

Hoe lang gaat het duren?

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij 1 keer verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroepexterne-link-icoon aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie