Duurzaamheid

Wij vinden duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie heel belangrijk. Iedereen heeft daarin een rol, zowel het gemeentebestuur als de inwoners van de gemeente zelf.

Duurzaamheidsagenda

Op dit moment wordt er gewerkt aan een duurzaamheidsagenda. Hierin staat waar we onze focus op richten en hoe we dit gaan aanpakken. Om tot goede afspraken te komen en het proces te versnellen, is er een nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen en een aantal partners. De nationale klimaatafspraken zijn leidend bij het opstellen van de duurzaamheidsagenda. Waar we kunnen geven we zelf invulling. Omdat er vanuit het Rijk veel opgaven rondom duurzaamheid en verduurzaming komen, krijgt de duurzaamheidsagenda elk jaar een ‘’update’’. Op deze manier hebben we helder wat er bij komt, maar ook de voortgang op lopende projecten en processen.

Een voorbeeld van wat er in de duurzaamheidsagenda staat zijn de wijkuitvoeringsplannen, waarbij samen met inwoners gekeken wordt hoe een wijk uiteindelijk van het aardgas af kan.  Vanuit het Energiefonds investeert het kabinet miljarden in vergroening van de leefomgeving. Daar liggen kansen voor onze gemeente en onze inwoners. We onderzoeken in welke dorpen we extra moeten investeren om inwoners te ondersteunen bij het realiseren van energie-initiatieven. We hebben energiecoaches aangesteld die de inwoners daarbij persoonlijk kunnen helpen.

Wijkuitvoeringsplannen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. Dit is een enorme opgave. Om hier een start mee te maken, wijzen gemeenten dorpen en/of wijken aan die als eerste in aanmerking komen om aardgasvrij te worden. Gemeente Borger-Odoorn heeft als doelstelling om de volgende wijken voor 2030 van het aardgas af te krijgen, of aardgasvrij ready te maken: Valthe, Borger-Noord, 2e Exloërmond, Drouwen en Buitengebied. Om dit te realiseren worden bewonersavonden georganiseerd, er wordt door een technisch adviesbureau gekeken naar mogelijkheden rondom aardgasvrij en de beste optie wordt daarna voorgelegd aan inwoners. De wijkuitvoeringsplannen staan nog in de startblokken, maar als hier meer informatie over is, dan komt dit beschikbaar.

Netcongestie

Een ander belangrijk thema waar we als gemeente mee bezig zijn, is netcongestie. Maar wat is netcongestie? Netcongestie verwijst naar een situatie waarin een netwerk, zoals een elektriciteitsnet, overbelast raakt. De overbelasting wordt veroorzaakt door teveel teruglevering van (zonne-)energie aan het elektriciteitsnet. Congestie in het elektriciteitsnet kun je het vergelijken met een warme zomerdag waar veel wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet, door de opwek van zonne-energie. Anderzijds kan het zijn dat er onvoldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet, omdat er veel vraag is naar airconditioning. Om een balans te vinden voor de netcongestie, zijn veel partijen aan het kijken naar oplossingen, zodat iedereen energie kan blijven leveren en gebruiken. Zo blijft u maximaal rendement uit uw zonnepanelen halen.

Oplossingen bij netcongestie

Provincie Drenthe biedt bedrijven met diverse subsidieregelingen mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. De handreiking met oplossingen vindt u via de website van Provincie Drenthe. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie. Meer informatie over deze regelingen en over het indienen van een aanvraag is te vinden op het subsidieloket van de Provincie Drenthe.nl 

Energiearmoede

Energiearmoede is ook in Borger-Odoorn actueel. Wij willen zorgen dat iedereen die het nodig heeft, geholpen wordt om te verduurzamen en maatregelen te nemen voor energiebesparing om uiteindelijk de energierekening zo laag mogelijk te houden. Heeft u moeite met het betalen van uw energierekening? Kijk welke manieren er zijn om u te helpen.

Energiegebruik kent elektriciteit en gas als voornaamste bronnen. Vermindering ervan leidt tot een lagere energierekening en helpt bij het behalen van klimaatdoelstellingen.

Maar waar begint u? Hoe zet u de eerste stap?

Energiebesparing: maatregelen en subsidies

Wilt u aan de slag met het energiezuinig maken van uw huis, kijk dan eerst eens bij het Drents Energieloket. Het Drents Energieloket is een online platform waarbij de provincie Drenthe en alle gemeenten uit de provincie zijn aangesloten. Particulieren kunnen hier kosteloos en onafhankelijk advies krijgen. Ook kunt u contact opnemen met de energiecoaches in onze gemeente. Op Milieu Centraal staan verschillende praktische tips om duurzamer te wonen en leven.

Heeft u een eigen huis dan kunt u  onder voorwaarden subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld  isolatie, ventilatie en eigen energie opwekken. Op het Drents Energieloket kunt u zien welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Perioden van hitte (met hittestress) nemen toe en de bodem verdroogt. Stevige buien die in heel korte tijd vallen zorgen voor veel wateroverlast. Het rioolstelsel kan het water dan niet snel genoeg verwerken. Klimaatadaptatie betekent dat we ons op dit soort perioden goed proberen voor te bereiden om de schade te beperken.

Ook inwoners zelf kunnen veel maatregelen namen om in te spelen op het veranderende klimaat. Op de website Laat u niet verrassen kunt u ideeën opdoen waarmee u in uw eigen leefomgeving aan de slag kunt. Een simpel voorbeeld is het vervangen van enkele tegels in de tuin en op die plekken wat groen te planten. Daardoor loopt water beter weg in de ondergrond en bovendien helpt het extra groen de insecten en vogels en dat is weer goed voor de biodiversiteit.

Meer informatie