Duurzaamheid

Wij hebben duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie hoog in het vaandel staan. Iedereen heeft daarin een rol, zowel het gemeentebestuur als de inwoners van de gemeente zelf.

Duurzaamheidsagenda

Met een aantal partners werken we aan een duurzaamheidsagenda waarmee we ook bijdragen aan de nationale klimaatopgave. We maken een plan van aanpak voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en bijvoorbeeld ook over het verbeteren van een gezond leefklimaat in scholen. Vanuit het Energiefonds investeert het kabinet miljarden in vergroening van de leefomgeving. Daar liggen kansen voor onze gemeente en onze inwoners. We onderzoeken in welke dorpen we extra moeten investeren om inwoners te ondersteunen bij het realiseren van energie-initiatieven. We hebben energiecoaches aangesteld die de inwoners daarbij persoonlijk kunnen helpen. We sturen als gemeente vooral op een integrale aanpak en slimme duurzame oplossingen.

Energiearmoede

Energiearmoede is ook in Borger-Odoorn actueel. Wij willen zorgen dat iedereen die het nodig heeft, geholpen wordt om te verduurzamen en maatregelen te nemen voor energiebesparing om uiteindelijk de energierekening zo laag mogelijk te houden.

Energiegebruik kent elektriciteit en gas als voornaamste bronnen. Vermindering ervan leidt tot een lagere energierekening en helpt bij het behalen van klimaatdoelstellingen.

Maar waar begint u? Hoe zet u de eerste stap?

Energiebesparing: maatregelen en subsidies

Wilt u aan de slag met het energiezuinig maken van uw huis, kijk dan eerst eens bij het Drents Energieloket. Het Drents Energieloket is een online platform waarbij de provincie Drenthe en alle gemeenten uit de provincie zijn aangesloten. Particulieren kunnen hier kosteloos en onafhankelijk advies krijgen. Ook kunt u contact opnemen met de energiecoaches in onze gemeente. Op Milieu Centraal staan verschillende praktische tips om duurzamer te wonen en leven.

Woningeigenaren kunnen onder voorwaarden subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Bekijk daarvoor ook eens de Subsidiecheck. Daar vindt u veel informatie over maatregelen die u kunt treffen (zoals isolatie, ventilatie en eigen energie opwekken). Ook bij het Nationaal Warmtefonds kunt u leningen voor energiebesparingsmaatregelen aanvragen. 

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, dat zal niemand zijn ontgaan. Perioden van hitte (met hittestress) nemen toe en daarmee ook de verdroging van de bodem. Daarnaast verwacht men meer stevige buien die in heel korte tijd veel wateroverlast veroorzaken. Het gaat dan om hoeveelheden water die de bodem en ons rioolstelsel niet snel kunnen verwerken en waardoor dus steeds meer overlast ontstaat. Klimaatadaptatie betekent dat we ons op dit soort perioden goed proberen voor te bereiden en zo de schade te beperken.

Ook inwoners zelf kunnen veel maatregelen namen om in te spelen op het veranderende klimaat. Op de website vindt u verhalen en kunt u ideeën opdoen waarmee u in uw eigen leefomgeving aan de slag kunt. Een simpel voorbeeld is het vervangen van enkele tegels in de tuin en op die plekken wat groen te planten. Daardoor loopt water beter weg in de ondergrond en bovendien helpt het extra groen de insecten en vogels en dat is weer goed voor de biodiversiteit.

Meer informatie