Duurzaamheid

Wij vinden duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie heel belangrijk. Iedereen heeft daarin een rol, zowel het gemeentebestuur als de inwoners van de gemeente zelf.

Duurzaamheidsagenda

Wij hebben een Duurzaamheidsagenda voor 2024 tot 2030, met als titel ‘Samen duurzaam doen’. De vijf belangrijke thema’s waar we ons de komende jaren op gaan richten zijn: 

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Duurzame Mobiliteit
  • Circulaire Economie
  • Natuur & Biodiversiteit

We willen de aarde leefbaar houden voor onszelf en toekomstige generaties. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners moeten we de komende jaren dan ook stevig aan de slag. De energietransitie en klimaatadaptatie zijn de twee grootste opgaven. We gaan veel aandacht besteden aan, en onze inwoners ondersteunen bij, energiebesparing, het verduurzamen van huizen, bedrijven en andere gebouwen, en de inzet van duurzame warmtebronnen. We hebben energiecoaches die de inwoners daarbij persoonlijk kunnen helpen.

Bij de opstelling van de wijkuitvoeringsplannen kijken we samen met inwoners hoe een wijk uiteindelijk van het aardgas af kan.  Vanuit het Energiefonds investeert het kabinet miljarden in vergroening van de leefomgeving. Daar liggen kansen voor onze gemeente en onze inwoners. We onderzoeken in welke dorpen we extra moeten investeren om inwoners te ondersteunen bij het realiseren van energie-initiatieven. 

Wijkuitvoeringsplannen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. Dit is een enorme opgave. Om hier een start mee te maken, wijzen gemeenten dorpen en/of wijken aan die als eerste in aanmerking komen om aardgasvrij te worden. Gemeente Borger-Odoorn heeft als doelstelling om de volgende wijken voor 2030 van het aardgas af te krijgen, of aardgasvrij ready te maken: Valthe, Borger-Noord, 2e Exloërmond, Drouwen en Buitengebied. Om dit te realiseren worden bewonersavonden georganiseerd, er wordt door een technisch adviesbureau gekeken naar mogelijkheden rondom aardgasvrij en de beste optie wordt daarna voorgelegd aan inwoners. De wijkuitvoeringsplannen staan nog in de startblokken, maar als hier meer informatie over is, dan komt dit beschikbaar.

Netcongestie

Een ander belangrijk thema waar we als gemeente mee bezig zijn, is netcongestie. Maar wat is netcongestie? Netcongestie verwijst naar een situatie waarin een netwerk, zoals een elektriciteitsnet, overbelast raakt. De overbelasting wordt veroorzaakt door teveel teruglevering van (zonne-)energie aan het elektriciteitsnet. Congestie in het elektriciteitsnet kun je het vergelijken met een warme zomerdag waar veel wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet, door de opwek van zonne-energie. Anderzijds kan het zijn dat er onvoldoende capaciteit is op het elektriciteitsnet, omdat er veel vraag is naar airconditioning. Om een balans te vinden voor de netcongestie, zijn veel partijen aan het kijken naar oplossingen, zodat iedereen energie kan blijven leveren en gebruiken. Zo blijft u maximaal rendement uit uw zonnepanelen halen.

Oplossingen bij netcongestie

Provincie Drenthe biedt bedrijven met diverse subsidieregelingen mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. De handreiking met oplossingen vindt u via de website van Provincie Drentheexterne-link-icoon. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie.Meer informatie over deze regelingen en over het indienen van een aanvraag is te vinden op het subsidieloketexterne-link-icoon van de Provincie Drenthe.nl 

Energiearmoede

Energiearmoede is ook in Borger-Odoorn actueel. Wij willen zorgen dat iedereen die het nodig heeft, geholpen wordt om te verduurzamen en maatregelen te nemen voor energiebesparing om uiteindelijk de energierekening zo laag mogelijk te houden. Heeft u moeite met het betalen van uw energierekening? Kijk welke manieren er zijn om u te helpen.

Energiegebruik kent elektriciteit en gas als voornaamste bronnen. Vermindering ervan leidt tot een lagere energierekening en helpt bij het behalen van klimaatdoelstellingen.

Maar waar begint u? Hoe zet u de eerste stap?

Energiebesparing: maatregelen en subsidies

Wilt u aan de slag met het energiezuinig maken van uw huis, kijk dan eerst eens bij het Drents Energieloketexterne-link-icoon. Het Drents Energieloket is een online platform waarbij de provincie Drenthe en alle gemeenten uit de provincie zijn aangesloten. Particulieren kunnen hier kosteloos en onafhankelijk advies krijgen. Ook kunt u contact opnemen met de energiecoaches in onze gemeente. Op Milieu Centraalexterne-link-icoon staan verschillende praktische tips om duurzamer te wonen en leven.

Heeft u een eigen huis dan kunt u  onder voorwaarden subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld  isolatie, ventilatie en eigen energie opwekken. Op het Drents Energieloketexterne-link-icoon kunt u zien welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Perioden van hitte (met hittestress) nemen toe en de bodem verdroogt. Stevige buien die in heel korte tijd vallen zorgen voor veel wateroverlast. Het rioolstelsel kan het water dan niet snel genoeg verwerken. Klimaatadaptatie betekent dat we ons op dit soort perioden goed proberen voor te bereiden om de schade te beperken.

Ook inwoners zelf kunnen veel maatregelen namen om in te spelen op het veranderende klimaat. Op de website Laat u niet verrassenexterne-link-icoon kunt u ideeën opdoen waarmee u in uw eigen leefomgeving aan de slag kunt. Een simpel voorbeeld is het vervangen van enkele tegels in de tuin en op die plekken wat groen te planten. Daardoor loopt water beter weg in de ondergrond en bovendien helpt het extra groen de insecten en vogels en dat is weer goed voor de biodiversiteit.

Meer informatie