Forensenbelasting

Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

Beschrijving

Heeft u een tweede huis en staat deze in onze gemeente? En staat u niet bij ons ingeschreven als inwoner? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen. Wij sturen u hiervoor een aanslag.

Voorwaarden

Wanneer betaalt u forensenbelasting?

  • Als u meer dan 90 dagen per jaar de beschikking heeft over de woning. Dit betekent niet alleen dat u er woont, maar ook dat u de mogelijkheid heeft om van de woning gebruik te maken;
  • Als er meubels in de woning staan;
  • Als u niet staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Kosten

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw woning. Het tarief is 0,40% van de WOZ waarde, met een minimum van € 500 en een maximum van € 1.500.

De aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. Waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.  De tweede termijn volgt twee maanden later.

(belastingjaar 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

Let op: tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken

Wet en regelgeving