Forensenbelasting

Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

Beschrijving

Heeft u een tweede huis en staat deze in onze gemeente? En staat u niet bij ons ingeschreven als inwoner? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen. Wij sturen u hiervoor een aanslag.

Voorwaarden

Wanneer betaalt u forensenbelasting?

  • Als u meer dan 90 dagen per jaar de beschikking heeft over de woning. Dit betekent niet alleen dat u er woont, maar ook dat u de mogelijkheid heeft om van de woning gebruik te maken;
  • Als er meubels in de woning staan;
  • Als u niet staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
  • Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Kosten

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw woning. Het tarief is 0,40% van de WOZ waarde, met een minimum van € 500 en een maximum van € 1.500.

De betaling van dit bedrag is in 2 termijnen.

(belastingjaar 2023)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

Let op: tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken