Forensenbelasting

Verblijft u meer dan 90 dagen per jaar in een andere gemeente dan waar u bent ingeschreven? Dan moet u forensenbelasting betalen.

Beschrijving

Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede woning gebruikt. De woning staat in een andere gemeente dan waar u eigenlijk woont. Het maakt niet uit of u eigenaar bent van die tweede woning, of dat u de woning huurt. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

Soms hoeft u geen forensenbelasting te betalen. Bijvoorbeeld als u verzorgd wordt in een ziekenhuis of andere zorginstelling.

U krijgt de aanslag forensenbelasting van de gemeente waar de tweede woning staat.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, en uw tweede woning staat in een andere gemeente.
  • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de tweede woning overnachten. Dit geldt ook als u er minder dagen overnacht, maar de woning leegstaat. De woning is dan namelijk wel voor u beschikbaar.
  • De tweede woning heeft meubels, een keuken, een wc en een kraan.

Kosten

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw woning. Het tarief is 0,40% van de WOZ waarde, met een minimum van € 500 en een maximum van € 1.500.

De aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. Waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.  De tweede termijn volgt twee maanden later.

(belastingjaar 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaarexterne-link-icoon maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

Let op: tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken

Wet en regelgeving