Gebouw of woning slopen

Als u gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

Aanvragen

Bij uw melding zitten de volgende gegevens:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • naam en adres van degene die gaat slopen
  • adres en kadastrale aanduiding van het gebouw dat u gaat slopen
  • de dagen dat u het sloopwerk uitvoert
  • rapporten van het akoestisch onderzoek en het trillingsonderzoek
  • eventueel een sloopveiligheidsplan
  • een beschrijving van het soort afval
  • een beschrijving van de hoeveelheid afval

Voorwaarden

U doet een sloopmelding als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • u asbest gaat verwijderen

Hoe lang gaat het duren?

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Kosten

U betaalt de kosten voor de omgevingsvergunning. 

Wet en regelgeving

Meer informatie