Omgevingsvergunning

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • (ver)bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De reguliere procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

Let op: Als u (tijdelijk) een of meer voorwerpen op, boven of langs de openbare weg wilt plaatsen vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, kunt u hiervoor een vergunning aanvragen. Dit valt niet onder de omgevingsvergunning. De gemeente beoordeelt of en onder welke voorwaarden deze verleend kan worden.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u de kosten voor de omgevingsvergunning.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u geen reactie binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan heeft u automatisch een vergunning gekregen.

Wet en regelgeving

Meer informatie