Conceptverzoek

Met een conceptverzoek kunt u beter bepalen hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Beschrijving

Als u van plan bent te gaan bouwen, verbouwen, uitbreiden, de functie van uw gebouw wijzigt of wanneer u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen, kunt u eerst een conceptverzoek doen. Uw aanvraag wordt digitaal behandeld. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van de in te dienen stukken, voldoende duidelijk maakt.

Beoordeling

Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek voor u uit. Uw plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en ter advisering voorgelegd bij de welstandscommissie. De welstandscommissie is een adviesorgaan van buiten de gemeente. Zij bekijken of het uiterlijk en de verschijningsvorm van uw plannen passen bij de welstandsnota. Als resultaat van het conceptverzoek ontvangt u van ons een brief waarin staat of uw plan haalbaar is of niet. 

Doe altijd eerst een vergunningcheck

In sommige gevallen mag u kleine aanbouwen, dakkapellen in het achterdakvlak en bijvoorbeeld tuinhuisjes zonder omgevingsvergunning bouwen. Daarom raden we u altijd aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Aanvragen

U kunt op twee manieren een conceptverzoek indienen. U kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Stuur ons een e-mailexterne-link-icoon met het ingevulde aanvraagformulier en alle relevante gegevens en tekeningen onder vermelding van 'conceptverzoek'.

U kunt ook een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon:

  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Geef de gemeente toegang tot uw aanvraag
  • Dien het conceptverzoek in bij de gemeente

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek bedraagt voor 2024: € 225,00

Vraagt u een omgevingsvergunning aan binnen 1 jaar nadat u een antwoord heeft ontvangen op het conceptverzoek? Dan brengen we 100% van bovenstaande kosten in mindering op de leges van de aanvraag omgevingsvergunning.

Formulieren

Meer informatie