Omgevingsvergunning bouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket

Let op

Gaat u een gevel of dak verbouwen? Sinds 1 februari 2022 gelden er extra regels als u daarbij een verwarming, airconditioner of klimaatsysteem aanpast of aanlegt. U moet dan technieken voor duurzame energie gebruiken. Lees meer over de eisen voor duurzame energie op RVO.nl.

Beschrijving

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:
  • een afscheiding tussen balkons
  • zonweringen of rolluiken
  • bijgebouwen aan de achterkant van een woning
 2. Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 3. Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
  • sommige monumenten
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket 
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag. 

Voorwaarden

U moet zich onder andere houden aan de regels uit het bouwbesluit. In het bouwbesluit staan minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Lees meer over de wetten en regels voor gebouwen op RVO.nl.

Tip:

Denk aan het burenrecht. Het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Hoe lang gaat het duren?

Reguliere procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in de Legesverordening 2024

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u geen reactie binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan heeft u automatisch een vergunning gekregen.

Wet en regelgeving

Meer informatie