Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket.externe-link-icoon

Beschrijving

Wilt u een grote boom omhakken of rooien? Dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden.

Aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom? Dit doet u via Omgevingsloket Online. U heeft daarvoor nodig:

 • een omschrijving van de boom (type/soort);
 • dwarsdoorsnede gemeten op 1.30 meter stamhoogte;
 • de plaats van de boom (adres);
 • de reden van kappen of ingrijpend snoeien;
 • de schriftelijke toestemming van de eigenaar als de boom niet van u is. Dit is bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie waarvan u uw woning huurt. U kunt namelijk in principe geen omgevingsvergunning aanvragen voor een boom die niet van u is.

Is de boom van de gemeente? Dan kunt u ons vragen of wij een kapvergunning willen aanvragen (voor onze eigen boom). Stuur ons hiervoor een brief of een e-mail.

Voorwaarden

Wij kunnen uw verzoek afwijzen of u een vergunning verlenen. Wij houden bij ons besluit rekening met de volgende waarden:

 • natuur- en milieuwaarden
 • landschappelijke waarden
 • cultuurhistorische waarden
 • waarden van stads- en dorpsschoon
 • waarden voor recreatie en leefbaarheid.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor zoveel mogelijk draagvlak bij de mensen in de buurt.

Hoe lang gaat het duren?

 • Reguliere procedure: u hoort binnen 8 weken ons besluit. Deze termijn mogen wij één keer verlengen met 6 weken.
 • Uitgebreide procedure: u hoort binnen 6 maanden ons besluit. Deze termijn mogen wij één keer met 6 weken verlengen.

Kosten

Voor een ‘omgevingsvergunning activiteit kappen’ (kapvergunning) betaalt u € 61,05 (tarief 2024).

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken. Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijzeexterne-link-icoon) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroepexterne-link-icoon gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Heeft u geen reactie binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan heeft u automatisch een vergunning gekregen.

Wet en regelgeving

Meer informatie