Inrit of uitrit aanleggen

Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Wilt u een in- of uitrit maken bij uw bedrijf of huis? U wilt bijvoorbeeld een uitrit maken van uw garage naar de openbare weg? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- of uitrit aan via Omgevingsloket online. Doe bij de aanvraag een tekening van de situatie en de afmetingen.

Voorwaarden

Zonder omgevingsvergunning mag u niet:

 • een uitrit maken naar de weg;
 • de weg veranderen, door bijvoorbeeld de stoep te verlagen;
 • een bestaande inrit veranderen.

Punt

Wij nemen binnen 2 tot 8 weken een besluit. Wij kunnen deze termijn verlengen met 8 weken.

Kosten

Voor de aanvraag van een inritvergunning betaalt u € 75,25 (tarief 2023). Moeten wij de infrastructuur aanpassen? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal verplaatsen of stoep verlagen? Dan moet u extra betalen. De extra kosten zijn:

 • 4m lichtmast verplaatsen binnen straal van 1 meter: € 240,-
 • 4m lichtmast verplaatsen buiten straal van 1 meter: € 380,-
 • 6m lichtmast verplaatsen binnen straal van 1 meter: € 350,-
 • 6m lichtmast verplaatsen buiten straal van 1 meter: € 480,-
 • Verplaatsen van een straatput (straat-/trottoirkolk): € 140,-
 • Zagen van asfalt: € 130,-
 • Laten zakken van stoepranden (incl. levering verloopbanden): € 110,-
 • Tegels vervangen naar 6 cm: € 18,- per vierkante meter
 • Herstraten tegels 30x30 cm: € 11,- per vierkante meter
 • Herstraten overige materialen: € 12,- per vierkante meter
 • Meerprijs herstellen bandjes: € 7,- per vierkante meter
 • Degeneratie asfalt bij kruising fietspad: € 210,-
 • Wegfrezen van boomstronk (stobbe), als dit niet in het normale onderhoud kan worden gedaan: € 90,-
 • Putkop verhogen of verlagen: € 170,-

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie