Inrit of uitrit aanleggen

Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Wilt u een in- of uitrit maken bij uw bedrijf of huis? U wilt bijvoorbeeld een uitrit maken van uw garage naar de openbare weg? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een in- of uitrit aan via Omgevingsloket online. Doe bij de aanvraag een tekening van de situatie en de afmetingen.

Voorwaarden

Zonder omgevingsvergunning mag u niet:

 • een uitrit maken naar de weg;
 • de weg veranderen, door bijvoorbeeld de stoep te verlagen;
 • een bestaande inrit veranderen.

Hoe lang gaat het duren?

Wij nemen binnen 2 tot 8 weken een besluit. Wij kunnen deze termijn verlengen met 8 weken.

Kosten

Voor de aanvraag van een inritvergunning betaalt u € 73,25 (tarief 2024).

Moeten wij de infrastructuur aanpassen? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal verplaatsen of stoep verlagen? Dan moet u extra betalen. Met onderstaande richtbedragen kunt u zelf een inschatting maken van de kosten.

Het kan zijn dat een aanvraag zodanig complex is dat niet kan worden volstaan met de aangegeven richtbedragen. In een dergelijk geval wordt een aparte kostencalculatie gemaakt.

 • 4m lichtmast verplaatsen binnen straal van 1 meter: € 240,-
 • 4m lichtmast verplaatsen buiten straal van 1 meter: € 380,-
 • 6m lichtmast verplaatsen binnen straal van 1 meter: € 350,-
 • 6m lichtmast verplaatsen buiten straal van 1 meter: € 480,-
 • Verplaatsen van een straatput (straat-/trottoirkolk): € 140,-
 • Zagen van asfalt: € 130,-
 • Laten zakken van stoepranden (incl. levering verloopbanden): € 110,-
 • Tegels vervangen naar 6 cm: € 18,- per vierkante meter
 • Herstraten tegels 30x30 cm: € 11,- per vierkante meter
 • Herstraten overige materialen: € 12,- per vierkante meter
 • Meerprijs herstellen bandjes: € 7,- per vierkante meter
 • Degeneratie asfalt bij kruising fietspad: € 210,-
 • Wegfrezen van boomstronk (stobbe), als dit niet in het normale onderhoud kan worden gedaan: € 90,-
 • Putkop verhogen of verlagen: € 170,-

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie