Omgevingsvergunning aanleggen

Als u werkzaamheden wilt doen in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Voor werkzaamheden in een gebied met een speciale waarde heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het gaat dan om een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • een weg aanleggen
 • een sloot graven of dempen
 • een boom planten
 • grond ophogen of afgraven

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De reguliere procedure geldt voor een reguliere omgevingsvergunning voor het aanleggen. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanleggen aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • de materialen die u gaat gebruiken
  • hoeveel grond u gaat verplaatsen
  • welke obstakels in de weg staan (zoals bomen of verkeersborden)

eventueel: een rapport over de archeologische waarde van het terrein

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere:

 • De werkzaamheden passen in het omgevingsplan.
 • Het gaat niet om een monument.
 • Het gaat niet om een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Hoe lang gaat het duren?

Reguliere procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u de kosten voor de omgevingsvergunning. externe-link-icoon

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit over uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaarexterne-link-icoon maken. Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijzeexterne-link-icoon) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroepexterne-link-icoon gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Heeft u geen reactie binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan heeft u automatisch een vergunning gekregen.

Wet en regelgeving

Meer informatie